29.august 2011| 3.maj 2011 

29.marts 2011 | 8.februar 2011 | 5.oktober 2010 | 1.juni 2010 | 30.marts 2010 | 3.februar 2010

 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 29. august 2011

 

Deltagere:

Jørgen Dalgaard Nielsen

Annie Jørgensen

Annette Krog Larsen

Mona Lauridsen

Jonas Christensen

Grethe Specht

Finn Larsen

Lasse Hansen

Britt Larsen

 

1. Opfølgning på Cross

Vi har tidligere i bestyrelsen talt om, at Cross-turneringen kunne være skøn at have i vores nærområde, så vi slap for en lang køretur hver gang og lærte vores naboklubber at kende.

Jørgen har nu talt med DGI-Storstrøm, som oplyser, at der ikke i deres regi er en løbeklub, men at deres interesse er til stede, hvis vi vil samarbejde. Det vil vi sådan set gerne, men er lidt bange for, hvor stor byrden i vores lille klub i den sammenhæng vil blive.

 

2. Brøderupløbet 22. april 2012

Lasse har allerede lavet et fint udkast til en pressemeddelelse, som ser rigtig godt ud.

 

3. Danmarksstafetten

I år betalte klubben 1650,- for deltagelse.

Det vedtages (såfremt klubben beslutter at betale for løbet), at man fremover bliver opkrævet det beløb klubben har betalt, hvis man udebliver/melder fra efter tilmelding.

 

4. Dogmeplan:

17. september = Norge ved Tove og Eno

15. oktober = Mogens Jørgensen

19. november = Finn og Annette

17. december = ??

 

5. Løb fra Dagli’ Brugsen 2. oktober 2011

Vi har besluttet, at vi i år vil deltage i Dagli’ Brugsens arrangement.

Vi skal være ansvarlige for løberuter og hjælpere og har helt frie tøjler, hvad angår løbet. Vi vil lave ruter på 3, 5 og ca. 8 km og da Brugsen lægger op til, at dagen skal være social, vil vi ikke benytte numre på trøjerne eller tidtagning, men nøjes med strimler og skilte. Vi skal minimum være 6 ”hjælpere” fra klubben, så er der 2 til hver af de 3 ruter – én der løber forrest og én bagerst. Allerhelst ser vi selvfølgelig, at vi er endnu flere – det må være god reklame.

Vi vil udnytte muligheden for at promovere klubben og hygge os med de deltagere/potentielle kommende medlemmer, der kommer.

Brugsen sender 800 flyers ud, som invitation til dagen – og der har vi skrevet et lille stykke om vores tilbud og om klubben, samt tilføjet at vi starter nyt begynderhold op i uge 10/2012.

 

Lasse: Kontakter Søren i Brugsen og sørger for tekst til flyer.

Jonas: Sørger for info. på hjemmesiden, så den er ”indbydende”, når kommende medlemmer søger information.

Annette og Finn: Planlægger ruter.

 

6. Begynderhold uge 10/2012

Vi opstarter nyt begynderhold i uge 10 til næste forår.

Vi sender en mail ud til klubbens medlemmer i starten af 2012 og håber på, at der er opbakning omkring instruktørdelen til dette.

Vi vil undersøge muligheden for at få et lille oplæg/lidt inspiration sat i værk inden opstarten, så kommende instruktører er klædt lidt bedre på til opgaven. Her tænker vi bl.a. på struktur og lign. i forbindelse med løbetræning.

 

Finn har modtaget en mail fra Det Mobile Testcenter ved Hechmann Sport.

De tilbyder - mod et mindre gebyr resten af 2011 - at komme ud og lave en workshop; det vil vi undersøge om kan lade sig gøre til en kaffeaften. Workshoppen omhandler bl.a. tilrettelæggelse af træning, opnåelse af målsætninger, undgå småskader m.v. (Der kan deltage op til 25 pers. til workshoppen.)

Dette kunne evt. også bruges til inspiration i klubben, som vi kan videreformidle til nye/kommende løbere.

 

7. Budget

Annie sender revideret budget til klubbens revisorer Eno og Mogens.

Annette har bl.a. solgt løbetrøjer og vi har modtaget et medlemstilskud fra Næstved Kommune.

 

8. Kontakt til andre klubber

Vi enes om at rette fokus på de ting, som er i gang nu; altså Dagli’ Brugsen-løbet og Brøderupløbet og sætter dette punkt lidt på stand by.

 

9. Julefrokost

Afholdes i år FREDAG DEN 25. NOV. 2011 hos Grete på gården ;)

Annette, Grethe S. og Mona står for at arrangere og indbydelsen udsendes så snart det er muligt.

 

10. Diverse

Annette vil undersøge, om vi via Ove i Sportigan, Præstø, frit kan vælge ny løbetrøje og få sat tryk på. Vi kan ikke længere få den farve, vi hidtil har brugt og det er svært at vælge en ny, der ligner. Så en mulighed er, at vi har frit valg, eller måske 2-5 farver at vælge imellem??

Annette taler med Ove og vi vender tilbage til dette i januar 2012.

 

Jørgen har modtaget en mail fra Næstved Kommune ”Nyt fra Kultur og Fritid”. Han videresender denne til os andre i bestyrelsen.

 

11. Næste møde

Tirsdag den 10. januar 2012 kl. 19.30 hos Jørgen.

7. september 2011

Mona Lauridsen

sekretær

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. maj 2011

 

Deltagere:

Jørgen Dalgaard Nielsen

Annie Jørgensen

Annette Krog Larsen

Mona Lauridsen

Jonas Christensen

Grethe Specht

Finn Larsen

Lasse Hansen

Britt Larsen

 

1. Deltagere til bestyrelsesmøder

Vi enes om, at suppleanterne fremover deltager i vores bestyrelsesmøder.

 

2. Brøderupløbet 2011

Vi evaluerer årets Brøderupløb:

Der deltog 223 løbere i år, mod 226 i 2010. Vi er yderst tilfredse med antallet, især taget i betragtning af, at pressedækningen ikke har været lige så intensiv i år som tidligere, at vi lå tæt på/i påskeferien og at det var stor-konfirmationsdag i lokalområdet.

Vi taler om, at det ikke var smart, at løbere parkerede deres biler ude på hovedvejen og vil forsøge at undgå dette fremover.

Der var deltagere i løbet i år, der gav udtryk for, at det ville have været rart med lidt at spise på den lange rute samt oplysning om, hvornår næste væskedepot på ruten lå. Vi taler om praktiske fordele og ulemper i forhold til begge dele og tager det op igen, når løbet nærmer sig til næste år. Det er dejligt at få respons fra deltagere, som vi kan tage med videre i planlægningen.

Vi vender igen alternativet omkring chip-tidstagning samt forhåndstilmelding på Nettet. Der er både økonomi og et større praktisk stykke arbejde, der taler lidt imod og det er relativt små problemer den nuværende fremgangsmåde giver. Janni, som er tovholder på IT-delen til løbet, vil forsøge at arbejde lidt med et/nogle alternativ/er, som vi kan bruge.

Løbet afholdes den 22. april 2012 og Lasse foreslår, at vi dér udfærdiger en detaljeret pressemeddelelse og sender ud til lokalaviser mv. – det vil han gerne stå for.

 

Men alt i alt er vi meget glade og tilfredse med forløbet og afviklingen af hele arrangementet.

 

2. Dogme

På Generalforsamlingen kom et forslag omkring betaling af mad/drikke til Dogmeløbene fremover.

Vi beslutter, at man kan få dækket omkostninger til løbene, hvis man har en bon til Annette (kasserer), dog max. 20,- pr. deltager.

Vi beslutter, at planen for Dogmeløbene skal hænge på opslagstavlen i Hallen, så nysgerrige/interesserede sjæle kan se, at vi laver noget lidt anderledes i klubben ud over vores faste løbeaftener.

 

Dogmeplan:

Maj = Harry

18. juni = Præstø ved Tom/Mona

16. juli = Lasse

20. august = Morgenløb i Svenstrup

17. september = Norge ved Tove og Eno

15. oktober =

19. november =

17. december =

 

3. Opslagstavle

Annie har lavet en informationsseddel, som bliver hængt op.

Vi vil have Dogmeprogrammet og -regler hængende.

Nye billeder i ny og næ fra løb og arrangementer.

Billeder af bestyrelsen, dog uden vores private informationer, dem må interesserede sjæle gå på vores hjemmeside og finde.

 

Annie vil gerne stå for opdatering af opslagstavlen og sikre at den er up to date og interessant.

 

4. Samarbejde med øvrige løbeklubber

Vi afventer at høre fra Lisette, som opfølgning fra Generalforsamlingen. Jørgen vil tage kontakt til Lisette.

Præstø Løbeklub har henvendt sig til os et par gange og inviteret os til at deltage i nogle af deres arrangementer. Vi synes, det er dejligt og positivt og taler om eventuelt at invitere dem, når vi synes det er aktuelt.

 

5. Budget

Eno efterlyste til Generalforsamlingen er budget for året.

Vi lægger budget, som Annie renskriver og det mailes til Eno og Mogens (klubbens revisorer) og kan udleveres til interesserede ved henvendelse til Annie.

 

6. Begynderhold

Vi vil meget gerne forsøge at opstarte begynderhold igen i håbet om at tiltrække nye løbere til klubben. Vi synes sagtens at vi kan være endnu flere og at vi har noget at tilbyde både nye og øvede entusiaster – både løbemæssigt og socialt.

Det største problem er instruktørdelen, fordi det kan være hårdt i 3 måneder at føle sig forpligtet samtidig med at eget løb også bliver sat lidt i baggrunden. Vi vil forsøge at forhøre os lidt i medlemsskaren om der er nogen, der brænder for at hjælpe nye løbere i gang. Vi ønsker, at der er så mange til at hjælpe, så man måske kun forpligter sig til 1 dag om ugen og dermed har frihed til også at ”pleje” eget løb.

Vi taler også lidt om, hvordan andre løbeklubber opstarter begynderhold, bl.a. kun at tilbyde en dag om ugen med fællesløb og så er det op til den enkelte at løbe selv efter program resten af ugen.

 

7. Danmarksstafetten

Den foregår i år den 19. juni. Klubben betaler i år for deltagelse, hvis man melder sig i god tid.

Fremover vil bestyrelsen tage stilling til om klubben betaler eller ej fra år til år.

 

8. Næste møde

Mandag den 29. august 2011 kl. 19.00 hos Annette og Finn.

17. maj 2011

Mona Lauridsen

sekretær

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. marts 2011

 

Deltagere:

Finn Larsen

Annette Krog Larsen

Mona Lauridsen

Jonas Christensen

Grethe Specht

Jørgen Dalgaard Nielsen

Annie Jørgensen

 

1. Konstituering

Jørgen Dalgaard Nielsen er ny formand

Annie Jørgensen er ny næstformand

Annette Krog Larsen fortsætter som kasserer

Mona Lauridsen fortsætter som sekretær

Jonas Christiansen fortsætter som web master

Grethe Specht fortsætter i aktivitetsudvalget

Finn Larsen er ny i aktivitetsudvalget

 

Finn vil fortsat stå for Dogmeløbene og Brøderupløbet, men har valgt en pause på formandsposten.

 

2. Brøderupløbet den 17. april 2011

Finn har sørget for pressedækning af løbet til i næste uge.

Vi taler kort om de sædvanlige praktiske gøremål i forbindelse med løbet.

 

3. Næste møde

Tirsdag den 3. maj kl. 19.30 hos Grethe (Fasanvænget 34, Brøderup).

 

10. april 2011

Mona Lauridsen

Sekretær

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. februar 2011

 

Deltagere:

Finn Larsen, formand

Tom Kristensen, næstformand.

Annette Krog Larsen, kasserer.

Mona Lauridsen, sekretær.

Jonas Christensen, web master.

Grethe Specht, aktivitetsudvalg.

Jørgen Dalgaard Nielsen, aktivitetsudvalg.

 

1. Dogmeløb

19.02.11: Dogme i Villa Galina

(17.04.11: Brøderupløbet)

07.05.11: Dogme afholdes af Jørgen (bemærk, at dette ikke er 3. lørdag i måneden!!)

18.06.11: Dogme ”Rundt Præstø Fjord” ved Mona og Tom.

Annette fortæller, at der er stemning for et morgen-dogmeløb; dvs. man mødes tidligt og løber i solopgang og afslutter med morgenmad og hygge ved bål, dette kunne blive en realitet i løbet af sommeren.

 

2. Brøderupløbet den 17. april 2011

Mona undersøger mulighed for produktion af løbenumre, som sidste år.

Tilladelse til løb i skov m.v. er ved at være helt på plads og både folder og plakater er faktisk allerede klar, oplyser Finn.

 

3. Generalforsamling

Afholdes i år torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30

 

På valg er    Finn Larsen

Tom Kristensen (ønsker ikke genvalg)

                 Annette Krog Larsen

                 Grethe Specht

 

Ikke på valg Jonas Christensen

                 Jørgen D. Nielsen

                 Mona Lauridsen

 

4. Badeforhold i hallen

Jørgen taler med Leo om situationen omkring bad efter løb i hallen.

 

6. Næste møde

Planlægges ved Generalforsamlingen.

 

03. marts 2011

Mona Lauridsen

sekretær

 

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. oktober 2010

 

Deltagere:

Finn Larsen, formand

Tom Kristensen, næstformand.

Annette Krog Larsen, kasserer.

Mona Lauridsen, sekretær.

Jonas Christensen, web master.

Grethe Specht, aktivitetsudvalg.

Jørgen Dalgaard Nielsen, aktivitetsudvalg.

 

1. Løbekursus

Det løbekursus, som DGI Storstrøm tilbød løbe-basiskursus ved Vintersbølle Hallen i Nyråd den 19. juni 2010 var desværre overtegnet, da Jonas forsøgte at tilmelde sig.

Vi afventer om der dukker andet interessant op senere hen.

 

2. Dogmeløb

Næste dogmeløb er den 16. oktober. Finn udsender i nær fremtid en mail med praktisk info. og link til rutebeskrivelse på Iform. Løbet kommer til at foregå i og omkring Bisserup.

 

Derudover lader det til, at 2011 byder på nogle spændende dogmeløb:

Jørgen vil nemlig den 18. juni 2011 arrangere løb fra sit sommerhus i Marielyst på Nykøbing Falster og Tove og Eno har planer om dogmeløb i Norge i september 2011.

 

3. Brugsens fødselsdagsløb hver år i oktober

Vi blev for ca. 1 måned siden kontaktet af bestyrelsen i Dagli’ Brugsen, Mogenstrup, angående deltagelse i deres årlige fødselsdagsarragement.

Vi har pænt takket ned til at deltage, da vi forudser, at det ihvert fald nogle år vil ligge i den samme weekend som Eremitageløbet og at vi derfor vil have svært ved at samle folk fra løbeklubben til at hjælpe med afholdelse af løbet i Mogenstrup.

 

4. Crossløb

Mogens Lykkebo har sendt mail til Finn og Benny Lov omkring den snarlige opstart af Crossløbene igen. Benny Lov vil fortsat stå for dette foretagende.

Svenstrup Efterskole vil igen i år stille op for Mogenstrup LMK. Der er dog ikke så mange løbere på årgangen i år, som der var sidste år.

 

5. Informationsaften i SuperSpar, Blangslev

SuperSpar i Blangslev har i UGEBLADET fra d.d. inviteret bl.a. lokale idrætsforeninger til en informationsaften om et lokalt samarbejde den 14. oktober.

Vi deltager 4 i dette møde og ser frem til at høre deres oplæg omkring ”formålet er at give foreningslivet i lokalområdet mulighed for at indgå et samarbejde med den lokale købmand og Go-On Benzin….”

 

6. Julefrokost 2010

Det bliver fredag den 19. november 2010 kl. 18.30.

 

Grete Jeppesen har igen i år tilbudt at lægge hus til vores julefrokost i klubben og vi bestiller maden udefra.

Mona sender invitation ud snarest muligt.

 

6. Næste møde

Tirsdag den 8. februar 2011 kl. 19.30 hos Jonas.

 

06. oktober 2010

Mona Lauridsen

sekretær

 

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 1. juni 2010

 

Deltagere:

Finn Larsen, formand

Tom Kristensen, næstformand.

Annette Krog Larsen, kasserer.

Mona Lauridsen, sekretær.

Jonas Christensen, web master.

Grethe Specht, aktivitetsudvalg.

Jørgen Dalgaard Nielsen, aktivitetsudvalg.

 

1: Brøderupløbet

Finn oplyser, at løbet i år har givet et overskud på 5000,-

 

2. Danmarksstafetten

Benny Lov står for dette i år.

 

3. Løbekursus

DGI Storstrøm tilbyder løbe-basiskursus ved Vintersbølle Hallen i Nyråd den 19. juni 2010.

 

4. Dogmeløb

Næste dogmeløb (ud over Læsø) bliver den 17. juli ved Harry og Jan, derefter den 21. august og 11. september.

 

5. Crossløb

Der har været afholdt evalueringsmøde. På dette møde besluttes at Landsdelsmesterskabet løbes sammen med sæsonen sidste ordinære crossløb – altså 4 løb i alt i løbet af en sæson.

Derudover må der ikke arrangeres løb, hvor dele af ruterne er på asfalt og der må max. være 1-2 stigninger på en 8 km rute.

 

6. Næste møde

Tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 19.30 hos Jørgen.

 

10. august 2010

Mona Lauridsen

Sekretær

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. marts 2010

 

Deltagere:

Finn Larsen, formand

Tom Kristensen, næstformand.

Annette Krog Larsen, kasserer.

Mona Lauridsen, sekretær.

Jonas Christensen, web master.

Grethe Specht, aktivitetsudvalg.

Britt Larsen, 2. suppleant

 

Ikke til stede:

Jørgen Dalgaard Nielsen, aktivitetsudvalg.

Annie Jørgensen, 1. suppleant

 

1: Konstitution

Det er første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og bestyrelsen konstituerer sig som ovenfor benævnt.

Annie og Britt, vores nye suppleanter, er ekstraordinært inviteret med til dette bestyrelsesmøde pga. vi konstituere os og for at byde dem velkommen.

 

2. Brøderupløbet

Ang. tidtagning til løbet klarer Kristoffer dette, da Jannie er forhindret i år.

Finn har styr på det meste og vi håber på et succesfuldt arrangement igen i år.

 

3. Næste møde

Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 19.30 hos Mona.

 

04. maj 2010

Mona Lauridsen

sekretær

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2010

 

Deltagere:

Finn Larsen, formand

Tom Kristensen, næstformand.

Annette Krog Larsen, kasserer.

Mona Lauridsen, sekretær.

Jonas Christensen, web master.

Grethe Specht, aktivitetsudvalg.

Jørgen Dalgaard Nielsen, aktivitetsudvalg.

 

1: Eget løb.

Står i øjeblikket lidt i stampe, så vi afventer nyt fra Jørgen.

 

2: Crossløb.

Vi skal som tidligere skrevet igen i år afholde Landsdelsmesterskaberne i Cross. Vi har lejet Fruens Plantage, hvilket er gratis. Og via pedellen på Rønnebæk Skole har vi fået lov til at benytte skolens aula og baderum. Det største problem lige nu, er at finde en velegnet bakke til årets rute.

Publicering sker på hjemmesiden, når Finn har styr på alle praktiske detaljer.

 

3: Generalforsamling.

Afholdes tirsdag den 16. marts kl. 19.30.

Vi vil igen i år sørge for lidt at spise og drikke. Finn laver indkaldelse og Jørgen sørger for/finder lokale.

 

Følgende er på valg: Jørgen, Jonas og Mona.

Følgende ønsker genvalg: Jørgen, Jonas og Mona.

Vi mangler en suppleant.

 

4: Næste dogme.

Næste dogme er den 20. febr., hvor Finn og Annette vil lave et løb.

Ellers har Benny Lydolph indbudt til dogmeløb på Læsø den 19. juni, som kræver lidt mere planlægning end normalt og fristen for deltagelse er i marts.

 

5: Børneattester.

Som formand udfylder Finn erklæringen vedr. børneattester til Næstved Kommune.

Selvom vi på nuværende tidspunkt ikke beskæftiger/aflønner personer, der har med børn under 15 år at gøre, så skal der forelægge en udfyldt erklæring fra vores klub, i tilfælde af, at vores forhold ændrer sig og nye tiltag involverer børn under 15 år.

 

6: Brøderupløbet 2010.

Folder og plakat er nu klar. Der vil blive sendt en mail ud til alle sidste års deltagere (der har opgivet en mailadr.), hvor folderen er vedhæftet som PDF-fil.

Vi taler om at prøve bambuser som et forsøg. Det er et webcam, der opstilles på ruten og som ”transmitterer live” fra løbet og som efterfølgende kan lægges på hjemmesiden, så deltagere eller andre interesserede, kan følge løbet hjemme fra pc’en.

Faxe Kondi vil ikke være sponsor til løbet i år.

 

7: Kassebeholdning.

Vi har 8202,- i kassen og 5300 på giroen.

Klubben har 63 medlemmer, hvilket vi synes er flot.

 

Udgifter er bl.a.:

1000,- for bad i svømmehallen

Frimærker

Hjemmesiden, som er faldet i pris efter vi har skiftet udbyder

Bestyrelsesmøder

Telt mv.

 

Vi skal fremover betale for leje af kaffe-lokalet, da det er kommunalt. Det koster 17,50 i timen og leje.

 

Vi har talt om fordele og ulemper ved at afskaffe girokort og i stedet benytte elektronisk indbetaling. Der står intet i klubbens vedtægter om, hvordan betaling af medlemskab skal foregå og derfor vender vi tilbage til emnet senere – i år fastholder vi girokortindbetaling.

 

8: Næste møde.

Næste møde afholdes efter kaffeaften tirsdag den 30. marts 2010.

 

04. februar 2010

Mona Lauridsen

sekretær