1.maj 2014 | 16.januar 2014 | 5.september 2013 | 7.maj 2013 | 26.marts 2013

8.januar 2013 | 13.september 2012 | 30.april 2012 | 27.marts 2012 | 24.januar 2012

Læs referater fra tidligere møder, 2010-2011, 2006-2009

 

Bestyrelsesmøde torsdag 1. maj 2014

Til stede:

Finn

Annie

Annette

Grethe

Jonas

Lasse

Dorrit

 

Fraværende:

Britt

 

 

Evaluering af Brøderupløbet:

Indtægter for 15.000 og overskud på ca. 8.000, som deles efter aftale med Brøderup Ungdomsskole.

Der bliver ikke lavet T-shirts fremover, da udgifterne til dette er steget markant.

Finn og Annette har lavet liste med fordele og ulemper til fremtidige Brøderupløb, som vi gennemgår.

Alt i alt er vi meget tilfredse.

Finn og Brøderup Ungdomsskole er allerede ved at finde dato til løbet i 2015.

 

Planlægning af Danmarksstafetten den 15. juni 2014:

Det koster 300,- pr. damehold og 400,- pr. herre-/mixhold, dvs. 100,- pr. deltager.
Klubben betaler halvdelen af gebyret, dvs. at medlemmer, der ønsker at deltage i DK-stafetten indbetaler 50,- på klubbens konto i forbindelse med tilmelding.

Mona kontakter Benny Lov og hører om han igen i år vil stå for tilmelding til løbet.

Mona sender mail ud til klubbens medlemmer.

Bestyrelsen sørger for kaffe og kage efter løbet.

 

Planlægning af sommerfest den 21. juni 2014:

Vi skal være på Camp Adventure fra kl. 12 til kl. 16. Derefter griller vi hos Grethe og Niels.

Grethe sørger for at sende en endelig invitation ud til dem, der har tilmeldt sig dagen med endelig information.

 

Crossløbssæson 2014/2015:

Vi skal planlægge løb den 11. januar 2015. Vi taler om at løbet evt. skal starte fra Rønnebæk Skole af hensyn til p-pladser, toilet- og badefaciliteter.

Finn vil allerede nu ”booke” Fruens Plantage samt skolen.

Jonas lægger crossdatoer på hjemmesiden.

 

Mail fra Ole Hansen, Næstved Kommune, om skolereformen og foreningslivet:

Vi har haft en drøftelse af ovennævnte mail i forhold til vores rolle i og omkring skolereformen og foreningslivet – vi enes om ikke at gå yderligere ind i det.

 

Hvem tager sig fremover af ansøgninger til kommunen:

Jørgen har sørget for det, der har været indtil nu.

DGI og Kommunen skal have besked om ny formand.

Annie står fremover for dette område.

 

Netværksgruppe:

Vi er med i en netværksgruppe sammen med de andre løbeklubber i det gamle Storstrøms Amt. Næste netværksmøde er den 10. september 2014, Mona og Annette deltager i dette møde.

 

Planlægning af kommende dogmeløb:

17. maj: Anders og Jørgen, Langø

21. juni: Sommerfest (erstatter dogmeløb)

19. juli: Lasse

9. august: Thomas, Slagelse

20. september: Dorrit, Sonnarp Ørkelljunga, Sverige

18. oktober: Michael Kais, Gedser

 

Fælles løbevest:

Vi sparker dette til hjørne og lader det være op til den enkelte at købe vest og evt. få trykt logo på hos Ove i Præstø.

 

Eventuelt:

Jonas opdaterer hjemmesiden iht. konstituering.

Vi taler om at forsøge at lave en kanon ball-løb med 47 ½ løberne fra Lundby. Finn vil tage kontakt til dem.

Nyråd Løbeklub har inviteret til et spotkursus i Vintersbølle den 21. maj 2014. Man kan deltage for 442,-/230,-. Annie sender opfølgende mail ud omkring kurset, der er frist den 7.5.14

Angående kontingent for 2014 bliver der sendt ”rykker” ud lige straks. Annettes vurdering er, at der er et par stykker, der mangler at indbetale kontingent.

 

Næste møde:

Aftales senere.

Mona Lauridsen

6.5.2014

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.januar 2014

 

Til stede:

Jørgen Nielsen

Annie Jørgensen

Annette K. Larsen

Mona Lauridsen

Grethe Specht

Finn Larsen

Britt Larsen

Jonas Christensen

 

Fraværende:

Lasse Hansen

 

 

1.     Planlægning af generalforsamling 13.3.2014

Annie har styr på vedtægtsændringerne og medbringer eksempel.

Jørgen er ved at booke lokalet.

Tine vil gerne lave mad til os igen i år.

Invitation laver Finn og Annette.

På valg er: Jonas, Mona, Jørgen, Britt og Lasse.

 

2.     Brøderupløbet 13.4.2014

Lasse sørger for pressedækning.

Finn har styr på foldere og diverse indledende manøvre er indledt.

Løbet oprettes på officielle løbesider på Nettet.

Lodtrækningspræmier forsøges indhentet af alle i bestyrelsen.

 

3.     Evaluering af betaling til vores klubaftener

Vi fortsætter med 5-kroners-ordningen.

 

4.     Arrangement med DGI

Vi taler om muligheden for at bruge DGI som samarbejdspartner til et arrangement med en foredragsholder – DGI er kommet med et forslag, som Jørgen går videre med. Vi taler om fordele og ulemper ved forskellige forslag til pris for sådan en aften.

Der er kommet ny kontaktperson hos DGI.

 

5.     Sponsor til VM i Halvmarathon 29.3.2014

Palle har undersøgt på sit arbejde om en sponsoraftale til løbetøj til løbet kunne blive en realitet. Annie går videre med at udarbejde et forslag til oplæg.

 

6.     Planlagte Dogmeløb 2014

Februar: ?

Marts: Michael G.

April:Brøderupløbet erstatter Dogmeløb

Maj:Anders, Langø

Juni: Sommerfest den 21.6.2014

 

7.     Medlemmer i vores Facebook-gruppe

Annette administrerer fremover godkendelse af nye medlemmer i vores Facebook-gruppe.

Man kan først blive medlem i gruppen, når kontingent er betalt.

 

8.     Eventuelt

Ud fra sidste referat evalueres vores løb fra Dagli’Brugsen.

Cannonball-løb: Vi vil gerne forsøge at arrangere en Connonball-løb og vi aftaler, at alle mand tænker over brugbare ruter til dette.

                 27.2.2014

Mona Lauridsen

sekretær

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013

Se pdf-fil her

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. maj 2013

 

Til stede:

Jørgen Nielsen

Annie Jørgensen

Annette Larsen

Jonas Christensen

Finn Larsen

Grethe Specht

Mona Lauridsen

Lasse Hansen

 

Fraværende:

Britt Larsen

 

1. Sommerfest 15. Juni 2013

Der tales om forskellige alternativer, som Lars Slot er ved at planlægge for os. Turen går til Feddet, hvor vi skal løbe en god tur og hygge os om eftermiddagen inden aftensmad i festligt lag. Der bliver mulighed for overnatning i shelters. Vi er glade for Lars’ engagement i forbindelse med at planlægge en hel dag for os alle i klubben og håber selvfølgelig på fin opbakning.

Vi taler om klubbens tilskud til dagen.

Annette sætter Lars i gang med indbydelse til dagen. Endelig information omkring praktiske ting, mad og drikke m.v. kommer senere.

 

2. Danmarksstafetten den 9.6.2013

Klubben betaler i år 50,- af deltagergebyret for klubbens medlemmer. (Melder man sig til og ikke møder op, betaler man også det resterende beløb som klubben har betalt.)

Benny Lov står igen for at melde hold til.

Klubben sørger i år for at der er en grillet pølse efter løbet til dem, der har deltaget.

 

(Mona sender mail ud til klubbens medlemmer om at de i år ved tilmelding både skal give Benny Lov besked samt indbetale 50,- til klubben.)

 

3. Afrunding af Brøderupløbet 2013

Jørgen gør opmærksom på, at vi sætter stor pris på det store stykke arbejde Annette og Finn samt hele deres familie og venner laver i forbindelse med løbet hvert år.

 

Der var 159 deltagere til løbet, som forløb uden de store problemer trods lockout i perioden. Det var en rigtig fin dag.

Næste års løb bliver den 13.4.2014.

 

4. Dogmeløb

Harry planlægger dogmeløb omkring Kongskilde Friluftsgård den 25.5.2013.

(Sommerfesten i juni erstatter dogmeløb).

Jørgen og Lasse planlægger dogme 20.7.2013.

Og i august drager dogmeholdet til Varde.

 

5. Evt.

Jonas køber et par USB-stik til klubben.

Julefrokosten bliver den 29.11.2013 hos Grete på Gården, som sædvanligt ;)

 

Grethe og Annie fortæller om deres løbeinstruktørkursus gennem DGI. De syntes, at det var rigtig godt! Der var seriøse fysiologiske elementer i undervisningen, gode idéer til hverdagstræning og snak om ” den gode løbetræner”.

Der skal gennemføres fire moduler gennem DGI før man er løbeinstruktør.

Vi taler om evt. at sende flere interesserede af sted på uddannelsen, men med det formål at være instruktør for et kommende begynderhold, hvilket vi ikke har aktuelle planer om i nær fremtid.

 

Lasse og Finn taler om en kommende (løbe)tur til München.

 

6. Næste møde

TORSDAG den 5.9.2013 kl. 19.30 hos Britt.

 

                                                                                                        Mona Lauridsen

                                                                                                        26.5.2013

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26.marts 2013

 

Til stede:

Jørgen Nielsen

Annie Jørgensen

Finn Larsen

Annette Larsen

Grethe Specht

Jonas Christensen

Mona Lauridsen

 

Fraværende:

Britt Larsen

Lasse G. Hansen

 

1. Konstituering

Jørgen – formand (ét år endnu)

Annie – næstformand

Annette – kasserer

Jonas – webmaster

Mona - sekretær

Finn – løbsaktiviteter

Grethe – løbsaktiviteter

 

Britt – suppleant

Lasse  - suppleant

 

2. Opfølgning til ”nye medlemmer”

Som aftalt på Generalforsamlingen 2013 taler vi om, hvordan vi får ”samlet trådene” efter at mange af de nyopstartede løbere fra foråret 2012 er faldet fra.

Finn vil sende en mail ud til alle på maillisten og opfordre til at møde op den 9. april 2013 kl 18 ved hallen for at komme i gang med at løbe i klubben igen og finde nogle at løbe sammen med.

 

3. DGI-kurser

Jørgen har inden dagens møde sendt mails ud om tilbud om forskellige kurser fra DGI.

Annie og Grethe vil gerne deltage i Basiskursus for løbeinstruktører. De klarer selv tilmeldingen. Det ser spændende ud, så vi ser frem til at høre om kurset fra Grethe og Annie.

 

4. Brøderupløbet 21. april 2013

Finn oplyser kort om status på nuværende tidspunkt for Brøderupløbet. Han har bl.a. sendt 400-500 mails ud samt til løbeklubber i DGI-Storstrøm.

Der er prøveløb fra Finn og Annette med efterfølgende tomatsuppe weekenden før.

Finn sender mail ud omkring hjælp på dagen m.m., når vi nærmer os den 21. april.

 

5. Danske Bank

Annette har fået brev fra Danske Bank omkring nye tiltag, som vi skal tage stilling til.

Vi kan på oversigten for 2012 se, at vi har betalt 970,- i gebyrer. Vi enes ud fra information fra Diba om, at vi inden 1.9.2013 skifter til Diba, da vi der helt slipper for at betale gebyrer.

 

Vi taler samtidig om, at vi til næste generalforsamling må foreslå vedtægtsændring omkring §11 i klubbens vedtægter. Dette er noteret.

 

6. Sommerfest den 15.6.2013.

Lars Slot har tilbudt at arrangere dagen og har nogle gode idéer - det takker vi ja til!

Annette snakker med Lars.

 

7. Næste møde

7. maj 2013 kl. 19.30 hos Annette og Finn

 

 

Mona Lauridsen

2.4.2013

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. januar 2013

 

Deltagende:

Jørgen Nielsen

Annie Jørgensen

Finn Larsen

Annette Krog Larsen

Mona Lauridsen

Grethe Specht

Jonas Christensen

Britt Larsen

Lasse Hansen

 

1: Betaling af Cross Cup Storstrøm

Finn sørger for at sende mail ud til alle medlemmer i klubben og informere de løbere, der har tilmeldt sig cross løbene, om at sende kontooplysninger til Annette.

 

2: Cross Cup Storstrøm

Vi synes at Cross-løbene er kommet godt i gang og der er ros til DGI for afholdelse og medvirken til at det hele glider på dagen.

Efter sidste cross løb skal der evalueres med DGI.

 

3: Generalforsamling og 20 års jubilæum 2013

Britt laver lagkager. Tine laver mad.

Jørgen vil undersøge om der er mulighed for et lille oplæg om klubbens virke igennem 20 år.

Jonas/Finn laver indkaldelse og sørger for at den kommer på hjemmesiden, sendes ud pr. mail og kommer op på opslagstavlen i Hallen.

 

På valg i år er:

Annette, Finn, Grethe og Annie – de modtager alle genvalg.

Britt og Lasse (suppleanter) – de modtager begge genvalg.

 

4: Status økonomi

Selv om 2012 var en år med mange udgifter og arrangementer, så er kassebeholdningen flot.

 

5: Medlemstal 2012

Annette Larsen indberetter medlemstal til DGI, når hun har tjekket dette.

 

6: Fysium

Mona sender svar på Jacob fra Fysium’s mail om at vi vender tilbage, når vi er klar til at ”mødes igen”.

 

7: Korte svarfrister fra DGI

Jørgen vil sende Lise hos DGI en mail/ringe til hende og tale med hende om vi kan gøre noget ved ”problemet”.

 

8: Spar Blangslev

Vi har fået et pænt beløb indsat på klubkontoen for vores samarbejde med Spar Blangslev.

Samarbejdet er nu officielt afsluttet.

 

9: Brønderupløbet 21.4 2013

Jonas sætter datoen på hjemmesiden.

Lasse har lavet udkast til pressemeddelelse.

Finn forsøger at færdiggøre vores folder, så vi evt. kan have dem med og dele ud til sidste Cross løb i februar 2013.

 

10: Kageordning

Annie sender mail ud til klubbens medlemmer om, at det fremover koster 5,- at få kaffe og/eller kage i klubben fremover og dermed får de, der har kage med, betalt udgifterne.

Jonas sørger for info. på hjemmesiden.

 

11: Næste møde

(Vores planlagte møde den 5.2.13 er aflyst og er erstattet af dette møde.)

Næste møde aftales efter generalforsamlingen af den nyvalgte bestyrelse.

 

16. jan. 2013

Mona Lauridsen

sekretær

 

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 13.september 2012

 

Deltagende:

Annie

Annette

Jonas

Britt

Mona

Lasse

 

Fraværende:

Finn

Jørgen

Grethe

 

1. Crossløb

Der er styr på de to ruter og de er afsendt til DGI (8 km = 4 km rute x 2).

Crossløbene bliver 2. søndag i november 2012, december 2012, januar 2013 og februar 2013.

8 km ruten sættes i gang kl. 10.30, 1,5 og 3 km sættes i gang 10.40

 

Klubben betaler for deltagelse i crossløbene for klubbens medlemmer.

Vi sender mail ud senere omkring tilmelding, hjælpere og praktiske oplysninger.

 

2. Løb fra Brugsen den 30.9.2012

Vi har igen i år tilmeldt os arrangementet. Vi vil lave to ruter; en kort/børnerute og en på 5-6 km. Finn vil gerne lave ruterne. Lasse laver lille info.-flyer.

Vi mødes 10.30 på dagen – Mona sender mail ud til medlemmer omkring deltagelse og hjælpere til dagen.

 

3. Julefrokost 2012

Vi afholder julefrokost den 30.11.2012 hos Grete på Gården.

Mona og Annette planlægger og sørger for indbydelse, mad m.v. Britt er med på sidelinjen.

 

4. Facebook

Vi enes om at oprette en LUKKET facebookgruppe og vores ønske er at gruppen kombineret med mail fremover bliver planform for indbyrdes løbeaftaler og information af forskellig art. Lasse står for dette.

Vi skal bede klubbens medlemmer overveje up loads af billeder, da ikke alle ønsker billeder spredt ud på Nettet/Facebook.

Jonas LUKKER FORUM NED.

 

5. Løbetidspunkt i weekenden

Vi beslutter at ”frigive” løbstidspunktet i weekender fremover, så vi løber efter aftale; her bruges facebook/mail som kommunikationsflade og oplysninger om aftaler, så alle er velkomne og får besked om mødested og tidspunkt.

 

 

6. Nye medlemmer

Vi gør ikke mere for ”nye” medlemmer for nu. Vi håber, at de selv får lavet aftaler og evt. finder programmer at støtte sig op af.

 

7,8,9.  Kaffeliste/klubaftener

Jørgen undersøger, om der er et skab i skolekøkkenet, hvor vi kan låse en el-kedel og to termokander inde i.

Vi diskuterer, om det er en mulighed at tage 5,- pr. kaffeaften, fordi det er utilfredsstillende, at det altid er det samme, der sørger for kaffe og kage!

Vi vil tage dette op til næste kaffeaften.

 

10,11. 20 års jubilæum og Generalforsamling 2013

Klubben har 20 års jubilæum den 13.3.2013 og vi planlægger af afholde Generalforsamling på denne aften (det er en onsdag).

Annette, Finn, Annie og Grethe er på valg.

 

12. Eventuelt

Annette har modtaget en mail ang. temaaften fra Leif Skinnerup; dette undersøger Annette nærmere samt hos Ove i Præstø.

Mona svarer på mail fra Jakob, Fysium, omkring nogle forslag til en temaaften (pris, egne erfaringer, motivation m.v.)

Annie undersøger muligheder via HG.

 

Ovenstående i håbet om, at vi snart kan tilbyde en temaaften.

 

13. Næste møde

5. februar 2013 kl. 19.30 hos Mona

 Mona Lauridsen

20.9.2012

 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 30.april 2012

 

Deltagende:

Lasse

Annie

Jørgen

Grethe

Anette

Britt

 

Afbud:

Mona

Jonas

Finn

 

1. Arrangement d. 16/6 2012:

Britt og Grethe undersøger muligheder for aktiviteter. Her nævnes bl.a. Go high eller Team Train. Britt sørger for at indhente tilbud fra Team Train. Grethe sørger for at sende invitation på mail.

 

2. Danmarksstafetten

Benny står for tilmelding. Klubben betaler startgebyret, men ved udeblivelse må man betale selv. Man skal være medlem af klubben. Kage bagning uddelegeret.

 

3. Begyndertræning

Vi har fået 22 nye medlemmer som træner jævnligt. Hvordan fastholder vi dem i træningen? Evt. med 1 til 2 nye programmer fra 5-10 km.

 

4. Afrunding af Brøderupløbet

Vi har modtaget stor ros fra en del af deltagerne. Der var 185 løbere, og overskuddet blev til ca. 3.000,-. Annoncedækningen har været rigtig god.

Næste Brøderup løb er d.  21. april  2013.

 

5. Dogmeløb i maj

Finn er arrangør og løbet foregår omkring Villa Gallina.

 

6. Eventuelt

Jørgen vil tage kontakt til Claus Hechmann om at komme til Klubaften

 

Næste møde er den 13/9-2013 kl. 19.30 hos Lasse

 

 

Referent:

Britt Larsen

 

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 27.marts 2012

 

Deltagende:

Jørgen

Annie

Anette

Jonas

Finn

Grethe

Mona

 

Fraværende:

Britt

Lasse

 

1. Konstituering

Formand: Jørgen

Næstformand: Annie

Kasserer: Anette

Web master: Jonas

Sekretær: Mona

Grethe: Aktivitetsudvalg

Finn: Aktivitetsudvalg

 

Suppleanter:

Britt

Lasse

 

2. Brøderupløbet 2012

Løbenumre er bestilt. Ansøgning til politiet er afsendt.

Antal T-shirts i år er begrænset til 40 stk.

Automester sponsorerer vand og 10 sponsorgaver, men ønsker ikke tryk på T-shirts.

Vi taler om at forsøge at finde sponsorer til T-shirts og tryk. Spar Nord giver sponsorgaver.

Alle hjælpere på dagen møder kl. 9 på Ungdomsskolen.

 

3. Danmarks Stafetten den 10.6.2012

Klubben betaler for deltagelse i år. MEN melder man sig til og ikke møder op, betaler man selv gebyret.

Benny Lov har fået besked om dette, da det er ham, der står for at melde hold til.

 

4. Begynderhold

Der er kommet lidt over 40 nye løbere til i forbindelse med opstart af begynderhold. Det er vi meget glade for.

Annie sender en mail rundt inkl. kontonummer vedr. indmeldelse i klubben.

 

5. Budget 2012

Vi afventer lidt med budgettet for 2012 iht. det nye medlemstal.

 

6. Næste møde

MANDAG den 30.4.12 kl. 19.00 hos Annie.

 

                                                                                                        Mona Lauridsen

9.4.2012

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. januar 2012

 

Deltagere:

Jørgen Dalgaard Nielsen

Annie Jørgensen

Annette Krog Larsen

Mona Lauridsen

Jonas Christensen

Grethe Specht

Finn Larsen

Suppl. Lasse Hansen

 

Afbud: Suppl. Britt Larsen

 

1. BT halvmaraton og Brøderup

Vi vil fremover forsøge at forhindre, at disse løb falder samme dag. I år er det uheldige omstændigheder, der har gjort udslaget.

 

2. Brøderupløbet den 24. april 2012

Folder og flyers er ved at være klar til at sende ud pr. mail. Pressemeddelelse står Lasse for. Elever fra Brøderup Ungdomsskole, der aktivt hjælper med afvikling af løbet, får en T-shirt og øvrige elever, der løber, deltager gratis.

Finn beder alle om at forsøge at skaffe sponsorer til ca. 500 stk. frugt og kontanter (2500-3000,-) til T-shirts. Sponsorer får deres navn på løbenumrene på løbsdagen.

Jørgen har en oversigt over, hvordan ansøgte midler er fordelt fra Næstved Kommune i 2011 og vi taler om evt. at søge tilskud til næste år.

 

3. Sommerarrangement

Vi taler om at arrangere en kanotur, bowling, Go High på Kragerup Gods eller lignende. Vi vil på Generalforsamlingen søge andre idéer og håber på, at der er stemning for forslaget.

Datoen bliver 16.6.2012 og Jonas vil allerede slå datoen op på hjemmesiden nu.

 

4. Begyndertræning fra uge 10, 2012

(Nedenstående er ikke helt fastlagt, da vi har kontaktet DGI, Storstrøm, efter bestyrelsesmødet.)

Annie laver oplæg til flyer, som Lasse sætter op og Jørgen printer. Vi vil dele flyers ud i Mogenstrup og nærliggende småbyer.

Annette kontakter Sjællandske Medier omkring annoncering af vores planer.

Mona sender mail ud til medlemmer i klubben om hvem, der vil hjælpe med begynderholdet.

Annie undersøger om der er andre/bedre muligheder via DGI.

 

5. Ændring af løbetidspunkt i weekenderne

Vi taler (igen) om at ændre træningen i weekenden til et andet tidspunkt, alternativt til lørdag morgen, måske helt droppe det faste tidspunkt og lave individuelle aftaler lørdag/søndag??
Vi vil tage dette op til Generalforsamlingen.

 

6. Referat fra Jørgen fra Netværksmøde i DGI den 11.12.2011

Jørgen deltog ikke i mødet.

 

7. Referat fra Annette om tryk på løbetrøje

Ove fra Sportigan i Præstø, vil indkøbe klubbens tryk og have liggende i butikken; dvs. at vi frit kan vælge løbebluser og få tryk på. Annette havde en bluse med – kortærmet: 200,- og singlet: 140,- inkl. tryk. Modellen fås i forskellige farver, bl.a. vores blå ”klub-farve”.

Fordelen er at klubben ikke binder sig op på fortrykte bluser, da man selv bestiller individuelt.

Annette vil medbringe et lille udvalg af trøjer til Generalforsamlingen.

 

8. Ny klubaften med Hechmann Sport om optimering af løbetræning?

Arrangementet i november måned blev desværre aflyst. Jørgen har talt med Hechmann og han vil fortsat gerne komme og ”underholde” os – dog vil han gerne være udendørs, hvorfor Jørgen kontakter ham for at lave en aftale i foråret/forsommeren.

 

9. Generalforsamling 2012

Planlægges til 15. marts 2012 kl. 19.30

Tine har igen i år tilbudt at lave maden til os og vi har takket mange gange ja.

Vi skal indkalde via hjemmesiden (Jonas) og opslagstavlen i Hallen (Jørgen). (Finn sender tidligere skabelon til Jonas og Jørgen.)

På valg:      Jørgen

                 Jonas

                 Mona

 

10. Dogmeløb

18.2.2012: ”Skuffeløb”

10.3.2012: Jørgen – på Marielyst

14.4.2012: ”Skuffeløb”

 

11. Samarbejde med Go-On Benzin, Blangslev

Når vi kender sponsorbeløbet, sender Mona en mail og takker for samarbejdet, men at vi trækker os fremover og koncentrere os om egne kommende initiativer.

 

12. Eventuelt

Evaluering af løbet i Dagli’ Brugsen: Brugsen gør et stort stykke arbejde ud af det og henvender Brugsen sig igen under samme forudsætninger er vi interesserede i at deltage igen.

 

Næstved Kommune: Jørgen har indsendt Børneattest for 2012.

 

Landsdelsmesterskab i Cross: Finn har modtaget mail fra DGI om at Landsdelsmesterskab i Cross, der er planlagt til afholdelse i Jyderup, må rykkes pga. økonomisk krav fra skovejer – Jørgen mener, at Holbæk i stedet afholder mesterskabet.

 

Danmarksstafetten: Den 10. Juni 2012, Jonas lægger dato på hjemmesiden.

 

Jubilæum: Mogenstrup Løbe- og Motionsklub fylder 20 år den 13. marts 2013.

 

Næste møde: Aftales ved Generalforsamlingen, når (den ny) bestyrelse er på plads.

                                                                                  

Mona Lauridsen

sekretær

30.1.2012