5.november 2009

8.september 2009 | 18.juni 2009 | 12.maj 2009 | 31.marts 2009

24.februar 2009 | 22.januar 2009 | 21. oktober 2008 | 9. september 2008

12. august 200811. juni 2008 | 2. april 2008 | 6. februar 2008

6. februar 2007 | 5. april 2006 | 23. maj 2006 | 10. oktober 2006

 

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 5. november 2009

 

Deltagere:

Finn Larsen, formand

Tom Kristensen, næstformand.

Annette Krog Larsen, kasserer.

Mona Lauridsen, sekretær.

Jonas Christensen, web master.

Grethe Specht, aktivitetsudvalg.

Jørgen Dalgaard Nielsen, aktivitetsudvalg.

 

1: Eget løb.

Vi taler om, hvor mange hjælpere vi skal bruge og andre mere eller mindre konkrete detaljer. Jørgen har lavet en tjekliste, som vi gennemgår.

 

2: Crossløb.

Benny Pedersen er blevet ansvarlig/kontaktperson efter Mogens Lykkebo. Så fremover skal man melde sig til hos Benny.

Løber og løbenummer skal ”stemme overens” hele Cross-sæsonen igennem.

Finn fortæller, at der er 10 elever/løbere fra Svenstrup Efterskole, som er interesserede i at deltage i Crossløbene. De stiller op for Mogenstrup LMK og i den forbindelse taler vi om, at det er klubbens ansvar at sørge for, at der er plads til dem i bilerne, da de ikke selv har muligheden for at komme til og fra løbene. Til gengæld vil Svenstrup Efterskole stille hjælpere til rådighed til Landsdelsmesterskaberne.

 

3: Julefrokost.

Grethe Jeppesen har igen været så venlig at stille sit hjem til rådighed for fest i klubben.

Vi starter kl. 18.30 og i år bestilles maden udefra, vi bestræber os på at egenbetalingen vil ligge på omkring 150,- pr. person og drikkevarer medbringes selv.

Indbydelse udsendes pr. mail snarest.

 

4: Næste dogme.

Næste løb er den 21. november og foregår fra Mariehuset, Ringstedgade i Næstved, hvorfra Annette har lavet en rute til os.

I dec. – den 19. – planlægger Jørgen/Finn dogmeløb.

 

5: Løb fra Brugsen.

Dagli’Brugsen i Mogenstrup har forespurgt om Mogenstrup LMK har interesse i at deltage i/arrangere et familieløb i forbindelse med deres fødselsdag hver år i starten af oktober. Vi er bange for, at dette løb vil falde sammen med Eremitageløbet og er derfor lidt tilbageholdende med at melde positivt tilbage på tilbuddet.

 

6: Brøderupløbet 2010.

Folderen er ved at være klar til at komme i trykken, oplyser Finn – denne lægges også på Nettet, når vi når dertil.

 

7: Hjemmeside.

Jonas har opdateret vores hjemmeside og den er blevet rigtig flot.

Det nye forum bruges stadig af flere, 28 brugere er oprettet nu.

 

8: Næste møde.

Næste møde afholdes hos Tom tirsdag den 9. februar 2010 kl. 19.30

6. november 2009

Mona Lauridsen

sekretær

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. september 2009

 

Deltagere:

Finn Larsen, formand

Annette Krog Larsen, kasserer.

Mona Lauridsen, sekretær.

Jonas Christensen, web master.

Grethe Specht, aktivitetsudvalg.

 

Afbud:

Tom Kristensen, næstformand.

Jørgen Dahlgård Nielsen, aktivitetsudvalg.

 

1: Eget løb.

Jørgen arbejder med detaljer bl.a. vedr. annonce til Trimguiden.

 

2: Landsdelsmesterskab.

Mogenstrup LMK afholder igen i marts 2010 landsdelsmesterskab i Cross. Finn oplyser om overvejelser omkring et samarbejder med Svenstrup Efterskole i forbindelse med Crossløbene – både så eleverne deltager og er medhjælpere til mesterskabet.

Finn vil undersøge nærmere inden for kort tid.

 

3: Julefrokost.

Vi afholder årets julefrokost den 27. november 2009. (Annette sender en mail rundt om dette.)

 

4: Næste dogme.

26. september 2009 afholdes af Finn og Annette og kommer til at foregå på Knudshoved Odde.

 

5: Næste møde.

Næste møde afholdes hos Jonas torsdag den 5. november 2009 kl. 19.30

 

21. september 2009

Mona Lauridsen

sekretær

 

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 18. juni 2009

 

Deltagere:

Finn Larsen, formand

Tom Kristensen, næstformand.

Annette Krog Larsen, kasserer.

Mona Lauridsen, sekretær.

Jonas Christensen, web master.

Grethe Specht, aktivitetsudvalg.

Jørgen Dahlgård Nielsen, aktivitetsudvalg.

 

1: Eget løb.

Det løb, som klubben skal arrangere udsættes til 2010 af markedsføringsmæssige årsager.

 

2: Kvartalskalender.

Vi taler om muligheden for oprettelse af en kvartalskalender på hjemmesiden. Vi synes, det kunne være en god måde at få overblik over kommende aktiviteter i nærmeste fremtid.

 

3: Øresundsløbet.

I anledningen af 10 års jubilæet for broen, afholdes Øresundsløbet den 12. juni 2010.

 

4: Sommerfest den 27. juni 2009.

Festen aflyses desværre, da der er for få tilmeldte.

 

5: Næste dogmeløb.

Næste dogmeløb afholdes 18. juli af Annette og starter fra lægehuset i Præstø.

Jørgen vil gerne holde dogmeløb 26. september (vi har rykket løbet en uge frem, da der er halvmaraton i Odense den 20. september).

 

6: Næste møde.

Næste møde afholdes hos Tom tirsdag den 8. september 2009 kl. 19.30

 

22. juni 2009

Mona Lauridsen

sekretær

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj 2009

 

Deltagere:

Tom Kristensen, næstformand.

Annette Krog Larsen, kasserer.

Mona Lauridsen, sekretær.

Jonas Christensen, web master.

Grethe Specht, aktivitetsudvalg.

Jørgen Dahlgård Nielsen, aktivitetsudvalg.

 

Afbud:

Finn Larsen, formand.

 

1: Eventuelt eget løb.

Jørgen har undersøgt detaljer vedr. eget løb i september 2009. Vi taler om tiltag og forberedelser til et sådant arrangement.

Jørgen vil kontakte væsentlige personer.

 

2: Nøgle til ”klasselokalet”.

Jørgen har kontaktet Mogenstrup Skole og forespurgt, om vi ku få et sæt ekstra nøgler til ”klasselokalet”. Det kan vi ikke – men vi fik oplyst, at der er en ekstra nøgle i hallen, så i nødstilfælde må vi kontakte den ”hal-ansvarlige”.

 

3: Temaaften/foredrag.

Der har fra medlemmer været forespørgsel vedr. optimering af træning.

Annette har i den anledning kontaktet DGI og spurgt til muligheden for en eventuel gæsteinstruktør.

Vi taler om dette til næste kaffearrangement den 26. maj og hører om der er stemning for dette blandt medlemmerne.

- Er der mon nogen, der kender én, som kunne holde noget for os i klubben??

 

4: Sommerfest den 27. juni 2009.

Ang. sommerfesten taler vi om mulige steder at afholde festen. Vi afventer afklaring omkring dette. Grethe Jeppesen har desuden tilbudt, at vi kan holde festen hos hende – et rigtig flot tilbud, som vi vil respondere på hurtigst muligt.

Vi arbejder på hurtigst muligt at få lavet indbydelsen til festen.

 

5: Betaling af DK-stafetten.

Bestyrelsen beslutter, at Mogenstrup LMK ikke vil betale for deltagelse i DK-stafetten.

 

6: Næste møde.

Næste møde afholdes hos Jørgen torsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30

 

16. maj 2009

Mona Lauridsen

sekretær

Bestyrelsesmøde tirsdag den 31. marts 2009

 

Deltagere:

Finn Larsen, formand.

Tom Kristensen, næstformand.

Annette Krog Larsen, kasserer.

Mona Lauridsen, sekretær.

Jonas Christensen, web master.

Grethe Specht, aktivitetsudvalg.

Jørgen Dahlgård Nielsen, aktivitetsudvalg.

 

1: Konstitution.

Bestyrelsen konstituerer sig som ovenfor benævnt.

Klaus Ferdinand har endeligt meldt sig ud af bestyrelsen.

 

2: Nøgle til ”klasselokalet”.

Jørgen vil kontakte inspektøren på Mogenstrup Skole og spørge om vi må få et sæt ekstra nøgler til ”klasselokalet”

 

3: ”Løb uden omveje”.

Dansk Flygtningehjælp har henvendt sig til Mogenstrup LMK pr. mail og forhørt sig, om vi vil afholde ”Løb uden omveje” til fordel for flygtningekvinder. Vi beslutter, grundet størrelsen af vores klub, at vi ikke kan tilbyde at afholde et sådan løb, da der er for mange praktiske gøremål i den forbindelse.

Klubben arbejder derimod videre vedr. afholdelse af eget løb, som en eventuel erstatning for triatlon. Dette løb afholdes evt. i september.

 

4: Sommerfest den 27. juni 2009.

Festudvalg: Grethe, Tom, Jørgen og Mona.

 

5: Brøderupløbet.

Der afholdes prøveløb af Brøderupløbet 2. påskedag kl. 9.00 fra Jægervænget 1 i Tappernøje.

 

6: Næste møde.

Næste møde afholdes hos Mona tirsdag den 12. maj 2009 kl. 19.30

 

01. april 2009

Mona Lauridsen

sekretær

Referat af Bestyrelsesmøde i Mogenstrup LMK - tirsdag den 24. februar 2009

 

Deltagere:

Finn Larsen, formand.

Annette Krog Larsen, kasserer.

Mona Lauridsen, sekretær.

Jonas Christensen, web master.

Grethe Specht, aktivitetsudvalg.

Afbud:

Tom Kristensen, næstformand.

 

1: Coopertest.

Næste Coopertest er 21. marts hos Grethe Specht med efterfølgende løbetur, som planlægges af Johannes.

 

2: Sommerfest.

Vi afholder sommerfest lørdag den 27. juni 2009.

 

3: Generalforsamling.

Vi har på mødet forberedt klubbens generalforsamling, der er planlagt til tirsdag den 10. marts 2009.

 

4: Landdelsmesterskab i Cross.

Vi har talt om nogle praktiske ting i forbindelse med afholdelse af Landsdelsmesterskabet i Crossløb, der afholdes lørdag den 14. marts 2009.

 

5: Dogmeløb.

Der bliver ikke noget dogmeløb i april; Brøderupløbet, som vi afholder den 19. april, erstatter dogmeløbet.

 

6: Næste møde.

Dato for næste bestyrelsesmøde fastlægges efter generalforsamlingen.

 

25. febr. 2009

Mona Lauridsen

sekretær

 

 

Referat af Bestyrelsesmøde i Mogenstrup LMK - torsdag den 22. januar 2009

 

Deltagere:

Finn Larsen, formand.

Tom Kristensen, næstformand.

Annette Krog Larsen, kasserer.

Mona Lauridsen, sekretær.

Grethe Specht, aktivitetsudvalg.

Afbud:

Jonas Christensen, web master.

 

1: Begynderhold.

Der opstartes intet nyt begynderhold i år. Vi ser om der er stemning for begynderhold i 2010.

 

2: Triatlon.

Triatlontraditionen er stillet i bero, da svømme- og cykelklubben har trukket sig ud af samarbejdet.

 

3: Dogmeløb.

Det går rigtig godt med dogmeløbene, der er fortsat god opbakning.

 

4: Sommerfest.

Ved næste møde sættes en dato for årets sommerfest.

 

5: Coopertest.

Næste test bliver den 21. marts i forbindelse med dogmeløbet.

 

6: Crossløb.

Mogenstrup LMK afholder Landdelsmesterskab i Crossløb den 14. marts 2009. Mesterskabet kommer til at foregå fra Rønnebæk Skole.

 

7: Brøderupløbet.

Brøderupløbet er planlagt til den 19. april 2009 kl. 11.

Brøderup Ungdomsskole er stadig interesseret i arrangementet og en folder er under udarbejdelse.

Jens Bech er tovholder for ungdomsskolen. Finn holder møde med ham i uge 5 og folder udsendes derefter pr. mail og post.

 

8: Generalforsamling.

Generalforsamling 2009 er tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19.30. Vedtægtsændringerne sendes til Annette, så hun kan sende dem ud sammen med indkaldelsen til forsamlingen.

 

9: Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 24. februar 2009 efter klubaften på skolen.

 

29. jan. 2009

Mona Lauridsen

sekretær

 

Referat af bestyrelsesmøde i Mogenstrup LMK - tirsdag den 21. oktober 2008

 

Deltagere:

Finn Larsen, formand.

Tom Kristensen, næstformand.

Annette Krog Larsen, kasserer.

Jonas Christensen, web master.

Mona Lauridsen, sekretær.

Grethe Specht, aktivitetsudvalg.

Afbud:

Klaus Ferdinand, aktivitetsudvalg.

 

1: Begynderhold.

Begynderholdet løbet efter et 8-ugers program og det fungerer fint. De dage, hvor der ikke er instruktører til stede løber begynderne selv.

 

2: Triatlon 2008.

Den 18. nov. 2008 afholdes der slutevaluering af triatlonarrangementet – Tom deltager.

 

3: Dogmeløb.

Næste dogmeløb afholdes af Mogens Jørgensen den 15. nov. 2008 kl. 9.00.

Her vil være flere ruter af forskellige distancer.

 

4: Julefrokost.

Julefrokost i løbeklubben afholdes fredag den 28. november 2008 kl. 18.00 hos Tom.

Vi sender indbydelse ud via e-mail-listen samt på vores hjemmeside. Man melder sig til hos Annette pr. mail.

Vi vil sørge for, at medlemmer ca. 1 uge før får besked om, hvad de skal medbringe af mad til ”det fælles bord”.

Drikkevarer medbringer folk selv.

 

5: Cubatest.

Finn foreslår, at vi hver 3. måned arrangerer en Cubatest.

Formålet er f.eks. en individuel statistik, hvor medlemmer for sjov (eller for alvor) kan tjekke formen og se om der sker noget kondimæssigt. Vi kan lave testen på en bane, der ligger ved Korskildehallen.

 

6: Crossløb.

Mogens Lykkebo har foreslået, at Landsdelsmesterskaberne i Crossløbet afholdes af Mogenstrup LMK, evt. på Garderhusarkasernen i Næstved. Mesterskabet afholdes den 14. marts 2009.

 

Bestyrelsen opfordrer i øvrigt til aktiv deltagelse til crossløbene i vinterhalvåret. Løbeklubben er tilmeldt via DGI, så mød endelig op og få en anderledes og sjov løbeoplevelse.

 

7: Brøderupløbet.

Brøderupløbet er planlagt til den 19. april 2009.

 

8: Jule- og Nytårsløb 2008.

Juleløbet afholdes 1. juledag, torsdag den 25. dec. kl. 10.00. Vi løber fra Lægehuset, hvor der efter løbet vil være gløgg og æbleskiver. HUSK NISSEHUEN ;)

Nytårsløbet er den 31. dec. kl. 10.00. Vi løber igen fra Lægehuset, hvor vi bagefter får et glas champagne og kransekage.

 

9: Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 22. januar 2009 kl. 19,30 hos Grethe, Fasanvænget 34, Brøderup.

 

26. oktober 2008

Mona Lauridsen

sekretær

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Mogenstrup LMK - tirsdag den 9. september 2008

 

Deltagere:

Finn Larsen, formand.

Tom Kristensen, næstformand.

Annette Krog Larsen, kasserer.

Jonas Christensen, web master.

Mona Lauridsen, sekretær.

Grethe Specht, netop indtrådt i bestyrelsen

Afbud:

Klaus Ferdinand, aktivitetsudvalg.

 

1: Indtrædelse i bestyrelsen.

1. suppleant Lisette Stausholm ønsker ikke at sidde i bestyrelsen, hvorfor 2. suppleant Grethe indtræder i bestyrelsen og deltager for første gang i dag til et bestyrelsesmøde.

 

2: Begynderhold.

Begynderholdet er kommet godt fra start. Begynderholdet er delt op i to – en gruppe for nybegyndere, hvis mål er 5 km og en gruppe for let øvede, hvis mål er 10 km.

 

3: Triatlonmøde.

Tom holder møde med triatlonarrangørerne onsdag den 10. sept. 2008.

 

4: Dogmeløb.

Mogens Lykkebo afholder Dogmeløb den 13. september 2008.

Tom og Mona planlægger Dogmeløb den 18. oktober 2008.

 

5: Julefrokost.

Julefrokost i løbeklubben er fastsat til fredag den 28. november 2008 kl. 18.00.

 

6: Bestyrelsen drøfter deltagelse i DHL-stafetten i 2009. Der er enighed om, at det kunne være hyggeligt og sjovt, hvis vi samlede nogle hold i klubben og tog af sted i samlet flok.

 

7: Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 21. oktober 2008 kl. 19,30 hos Jonas.

 

10. september 2008

Mona Lauridsen

sekretær

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Mogenstrup LMK  - tirsdag den 12. august 2008

 

Deltagere:

Finn Larsen, formand.

Annette Krog Larsen, kasserer.

Jonas Christensen, webmaster.

Mona Lauridsen, sekretær.

Afbud:

Tom Kristensen, næstformand.

Jakob Ole Larsen, aktivitetsudvalg (er udtrådt af bestyrelsen)

Klaus Ferdinand, aktivitetsudvalg.

 

1: Udtrædelse af bestyrelsen.

Jakob Ole Larsen er udtrådt af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Vi indkalder til næste bestyrelsesmøde vores 1. suppleant Lisette Stausholm.

 

2: Instruktører til begynderhold.

Annette sender mail ud til alle kommende instruktører til begynderholdet. Når hun har modtaget tilbagemeldinger fra instruktørerne udfærdiges en plan om, hvem der møder op hvilke dage.

Annette sørger for at sætte et stykke i avisen samt hænge sedler op i vores lokale brugsforretninger om dato for opstart.

 

3: Åbent hus med videre.

Åbent hus, opstart af begynderhold og kaffeaften slås sammen. Dette kommer til at foregå tirsdag den 26. august, hvor bestyrelsen sørger for kaffe og kage.

 

4: Dogmeløb.

Første løb hos Finn og Annette med deltagelse af 7 løbere gik rigtig godt.

Næste løb er lørdag den 16. august 2008 hos Benny Lydolph.

Mogens Lykkebo planlægger Dogmeløb til den 13. september 2008.

 

5: Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 11. september 2008 kl. 19,30 hos Klaus Ferdinand, Højen.

17. august 2008

Mona Lauridsen

sekretær

 

Referat af Bestyrelsesmøde i Mogenstrup LMK - 11. juni 2008.

 

Deltagere:

Finn Larsen, formand.

Annette Krog Larsen, kasserer.

Tom Kristensen, næstformand.

Jakob Ole Larsen, aktivitetsudvalg.

Jonas Christensen, webmaster.

Mona Lauridsen, sekretær.

Afbud:

Klaus Ferdinand, aktivitetsudvalg.

 

1: Brøderupløbet 2009.

Brøderupløbet afholdes søndag den 19. april 2009.

 

2: Net-løsning.

I forlængelse af punktet her fra sidste møde fortsætter vi med den nuværende Net-løsning indtil årsskiftet, hvorefter vi finder en bedre/billigere udbyder.

Indtil da vil Jonas forsøgsvis benytte picasaweb.google.dk/MogenstrupLMK vedr. billeder fra løb og arrangementer med videre.

 

3: Fastholdelse af nyt løbetidspunkt om søndagen.

Vi beslutter, at fast løbetidspunkt om søndagen fremover er kl. 10.00. Der kommer hverken færre eller flere løbere om søndagen. Annette underretter Sjællandske om det ændrede tidspunkt, ligesom det stadig fremgår af forsiden på vores hjemmeside.

 

4: Årets sommerfest.

Sommerfest afholdes lørdag den 23. august 2008 hos Jakob og Lisette.

Medlemmer inviteres pr. mail, de medlemmer som Annette ikke har mailadresser på, får invitation pr. post.

I denne postomdelte invitation vil vi opfordre til, at man underrette Annette om en mailadresse, så vi får så mange på maillisten som muligt.

 

5: Triatlon.

Triatlon afholdes søndag den 21. september 2008 og planlægningen går som den skal, ifølge Tom.

 

6: Begynderhold 2008.

Jakob og Mogens Lykkebo har indledningsvist talt om afholdelse af instruktørmøde.

Mogens Lykkebo har foreslået, at der laves begynderhold på 2 niveauer; dette taler/arbejder Jakob og Mogens Lykkebo videre med. Mogens Lykkebo har ydermere foreslået, at begynderholdets afslutning af et løbeprogram ”fejres” med et intern løb i klubben, hvor alle kan deltage.

 

Vi taler om, at de kommende løbeinstruktører skal have en overtrækstrøje eller T-shirts, hvorpå det fremgår, at de er instruktører. Først og fremmest for at nye medlemmer kan kende instruktørerne i flokken, men der er også en seriøs signalværdi i dette og andre løbeklubber har også tøj til deres instruktører.

 

Vedrørende det kommende løbehold er følgende aftalt:

-         Der skal et stykke i avisen ca. 14 dage før opstart.

-         Der skal hænges et opslag op på opslagstavlen i Hallen.

-         Der skal omdeles flyers i Mogenstrup (og evt. omegn) ca. 14 dage før opstart.

 

7: Åbent hus-arrangement.

Åbent hus i Mogenstrup LMK er nu fastsat til tirsdag den 19. august 2008 (uge 34) med blandt andet præsentation af instruktører, medlemmer der kort fortæller om deres løbeerfaringer og om det at være medlem af vores klub samt eventuelt om betydningen af at have ordentligt tøj og fodtøj på, når man løber.

Opstart af begynderholdet er derfor rykket til TIRSDAG DEN 26. AUGUST 2008, ALTSÅ I UGE 35. Jonas retter dette på vores hjemmeside.

 

8: Dogmeløb.

Finn vil gerne for langdistanceløberne, der f.eks. træner til maraton, forsøge at indføre dogmeløb. Formålet er at fastholde løbemotivationen gennem vinterhalvåret, så man er godt klæde på til de maratonløb, der ligger tidligt på sæsonen.

Finn forestiller sig, at langdistanceløberne skiftes til at arrangere disse løb, eventuelt laver ruter omkring eget hjem og at der skal være 2 distancer; f.eks. på 15 og 25 km. Disse dogmeløb arrangeres f.eks. hver 3. lørdag i måneden.

Opstart af dette den 19. juli 2008.

 

9: Intervaltræning – forslag.

Mogens Lykkebo har foreslået en event, hvor man er flere om 1 cykel – det vil sige, at man skiftes til at løbe eller cykle en forudbestemt rute. Dette er for at komme lidt længere væk ”hjemmefra” end vi er vant til, f.eks. kan en rute være 25 km lang.

Dette kan bruges som intervaltræning og cyklerne fungerer samtidig som drikkedepot – altså drikkedunke på hver cykel.

Forslaget kunne eventuelt bruges sammen med Finn’s planer om dogmeløb.

 

10: Inventarliste.

Inventarliste udfærdiges på næste bestyrelsesmøde.

 

11: Ændring af vedtægter.

Vi har gennemgået vedtægterne for Mogenstrup LMK og de rettelser vi har fundet, tages op på vores Generalforsamling i 2009, da de skal vedtages dér.

 

12: Kageaften.

Sidste kageaften i forårssæsonen er tirsdag den 24. juni 2008 og derefter holder vi sommerferie fra ordningen i juli måned.

Altså kaffe den 24. juni og igen den 26. august 2008.

 

13: Løbedragter.

Til kageaften tirsdag den 24. juni 2008 medbringer Annette Mogenstrup LMK’s nye løbedragt, som vi kan se og også kan prøve. Prisen kendes endnu ikke.

Eventuel reklame på tøjet overvejes til næste møde.

 

14: Samkørsel.

Bestyrelsen opfordrer til at benytte Harry’s samkørselslink, når man skal deltage i løb rundt omkring for at udnytte muligheden for at så mange som muligt deltager og at løbere uden kørelejlighed finder en ”følgesvend”.

 

15. Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 12. august 2008 kl. 19,30 hos Annette og Finn, Jægervænget 1, Tappernøje.

 

16. juni 2008

Mona Lauridsen

sekretær

 

 

Referat af Bestyrelsesmøde i Mogenstrup LMK - 2. april 2008.

 

Deltagere:

Finn Larsen, formand.

Annette Krog Larsen, kasserer.

Tom Christensen, næstformand.

Jakob Ole Larsen, aktivitetsudvalg.

Jonas Christensen, web master.

Mona Lauridsen, sekretær.

Afbud:

Klaus Ferdinand, aktivitetsudvalg.

 

Det skal indledningsvist anføres, at Mogenstrup LMK’s bestyrelse har konstitueret sig som ovenfor nævnt.

 

 1: Brøderupløbet.

Brøderupløbet den 26. april 2008 rykkes fra kl. 11 til kl. 12 pga. sammenfald med motorløb i området på dagen. Det nye tidspunkt oplyses i pressen og på vores hjemmeside.

Vi giver hjælpende elever fra Brøderup Efterskole en lille tilkendegivelse – eksempelvis en T-shirt.

 

2: Prøveløb inden Brøderupløbet.

Det bliver afholdt et prøveløb af de to ruter. Dette finder sted den 19. april 2008 kl. 10. Vi løber fra Annette og Finn, Jægervænget 1, 4733 Tappernøje.

Dette kommer til at stå på vores hjemmeside.

 

3: Net-løsning.

Jonas undersøger en billigere Net-løsning end den nuværende – bl.a. mhp. at udvide hjemmesidens kapacitet.

 

4: Ændring af løbetidspunkt om søndagen.

Vi forsøger pr. 1. maj 2008 at ændre løbetidspunktet om søndagen fra kl. 10,30 til kl. 10,00.

 

5: Årets sommerfest.

Sommerfest afholdes lørdag den 23. august 2008, som omtalt ved seneste generalforsamling.

 

6: Triatlon.

Triatlon afholdes søndag den 21. september 2008.

Der er hundeudstilling i Fladsåhallen samme dag.

 

7: Begynderhold 2008.

Jakob er blevet ringet op af folk, der ønsker oplyst, hvornår nyt begynderhold starter op. Vi aftaler, at Jakob kontakter Mogens Lykkebo vedr. det instruktørmøde, han til generalforsamlingen lovede at indkalde til, for at få sat skub i processen. Jakob har fået telefonnumre på de folk, der har kontaktet ham, mhp. en tilbagemelding.

Opstart af begynderhold forventer vi evt. kan blive tirsdag den 19. august 2008, uge 34.

 

8: Åbent hus-arrangement.

Ved generalforsamlingen i år talte vi om at arrangere et Åbent hus-arrangement i Mogenstrup LMK. Vi enes om ved næste bestyrelsesmøde at tage dette punkt op.

 

9: Motivationsmøde.

Annette og Lisette var tirsdag den 1. april til møde arrangeret af Danmarks Idrætsforbund på Næstved Sundhedscenter. Mødet omhandlede motivation til at få de 13-18 årlige i gang med at motionere.

Vi taler om, hvad vi i Mogenstrup LMK kan gøre for denne aldersgruppe. I den anledning taler vi om at lave et power walking-hold – evt. samtidig med at begynderholdet starter - men at dette nok ikke interesserer de 13-18 årige. Konklusivt må vi konstatere, at vi har svært ved ”at fange” denne unge aldersgruppe.

 

10: Inventarliste.

Inventarliste udfærdiges umiddelbart før næste bestyrelsesmøde.

 

11: Ændring af vedtægter.

Ændring af Mogenstrup LMK’s vedtægter skal varetages ved næste bestyrelsesmøde. Alle kigger nuværende vedtægter igennem inden næste møde mhp. ændringer.

 

12. Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 11. juni 2008 kl. 19 hos Mona på Brinken 66.

 

Ref: Mona Lauridsen, sekretær, 5. april 2008

 

 

          Referat af Bestyrelsesmøde i Mogenstrup LMK - 6. februar 2008.

 

Tilstede var: Jacob, Lisette, Tom, Thorkil, Finn og Annette

Fraværende; Klaus.

Der afholdes generalforsamling i Mogenstrup LMK tirsdag d. 11 marts 2008 kl.19.30  i ”klassen” på Mogenstrupskolen.

 

Thorkil ønsker ikke genvalg til bestyrelsen

Lisette ønsker genvalg

Klaus ønsker genvalg

Vi skal have 2 suppleanter.

Vi peger på Mogens J: og Johannes som revisorer og som dirigent ønskes Mogens J.

 

Jacob og Lisette sørger for øl og vand, ”Klassen” er reserveret til os.

 

Klubben har 15 års jubilæum i marts 2008, vi har talt om at holde en sommerfest i august for at fejre det..

 

Snak om løbesæt fra Sportigan. Annette har talt med Ove, han kan lave et godt tilbud til os med vores eget tryk på. Vi diskuterede hvilken sammensætning det skulle være. Jakke med lange tights eller jakke med lange løbebukser. Annette får nogle sæt med i udvalg til en kaffeaften og så kan vi tale om det.

 

Brøderupløbet afholdes i år lørdag d. 26. april kl.11.00.

Finn laver opslag om officials og håber vores medlemmer vil komme og hjælpe til. Selvfølgelig må I også gerne deltage i løbet.

Der afholdes et ”prøveløb” på både ½ maratonen og 12km. ruten et par søndage i april fra Finn og Annette i Tappernøje. Der vil være en lille forfriskning efter løbet..  Opslag følger.

 

Dgi storstrømmen, har i samarbejde med Hg og Tv2 øst, søsat et begynderløbehold, hvor der skal løbes 5 km, 10 km og ½ maraton søndag d. 4.maj 2008 i Næstved. Løbet vil være åbent for alle.

Vi ved ikke om Mogenstrup LMK skal deltage i en eller anden form men vi afventer information fra DGI.

 

Næstved kommunes sundhedscenter udbyder et kursus for motionsinstruktører som bl.a. indeholder temaer som, ”hvordan fastholder vi unge og ældre medlemmer i vores foreninger”. Det er gratis at deltage og vi har fået 1 plads.

Annette, Jacob eller Lisette vil gerne deltage.

3 aftner a 3 timer fordelt i april og september 2008.

  

Skal vi starte nybegynderløbehold op til påske eller efter sommerferien?

Hvis ja, hvem vil stå for instruktionen?

Vi skal bringe dette emne op til generalforsamlingen d. 11. marts

Vi vil gerne have flere til at være med på instruktørsiden, da det er meget at være bundet op på i 12 uger.. vi kunne også tænke os, at der var flere mandlige medlemmer der ville være instruktører. Vi tror det kunne lokke flere til.

 

Forslag om en fælles skitur til Norge i jan 2009.

Er det noget der kunne ha´ interesse ?

 

Vi talte igen om vores klubblad. Vi, i bestyrelsen, savner det men ved også godt at det er et stort arbejde at lave det. Måske kunne vi lave et nyhedsbrev på mail i en PDF fil, så kan man selv udskrive det.

Vi vender tilbage.

 

Triatlon i september 2008. Datoen er på hjemmesiden.

 

Ref. Annette

 

Bestyrelsesmøde i Mogenstrup LMK - 6. februar 2007  

 

Deltagere: Mogens Lykkebo, Tom Christensen, Anette Krog Larsen, Thorkild og Gitte Rylund

Fravær: Jeanette Hemmingsen og Klaus Ferdinand

Referent: Gitte

1. Gennemgang af referat:

    Referatet blev godkendt.

2. Kommende aktiviteter:

Generalforsamling den 13/3

På valg: Mogens L  (ønsker ikke genvalg)

            Gitte        (ønsker ikke genvalg)

            Annette    (ønsker genvalg)

            Tom         (ønsker genvalg)

Mogens Lykkebo sørger for opslag og orienterer Klaus om at generalforsamlingen denne gang holdes på Mogenstrup skolen. Kontingentet er fortsat på 150 kr. årligt.

Ang. Muligheden for at bade i Hallen efter træning: Hallens bestyrelse har foreslået at vi betaler 10 kr. pr. medlem for benyttelse af omklædning og bad.

Klubaftner: Fungerer fint og kører videre som hidtil.

Brøderupløbet: MLMK er medarrangør. Finn giver besked ang. Behov for hjælpere. Brochurer er delt ud ved HG-løb.

Klubblad: Vi mangler noget kommunikation der når alle medlemmer. Vil undersøge på generalforsamlingen om der er nogen der har mod på at stå for et klubblad.

Hjemmeside: Mogens Lykkebo vil gerne fortsætte med at stå for klubbens hjemmeside.

Triatlon evaluering: Cykel og løberute bliver nok ændret til næste år pga.  utilfredshed med cykelruten. Der var et pænt overskud til klubberne bl.a. pga. de mindre portoudgifter.

Begynderhold: Starter op tirsdag den 10/4-07 med 12 ugers program. Anette og Gitte og evt. Jeanette vil stå for holdet. Vil spørge på generalforsamlingen om nogle skulle være interesserede i at være medinstruktører.

3. Økonomi

Regnskab: Ser fornuftigt ud. Overskud på ca. 3000 kr.

 

 

Bestyrelsesmøde i Mogenstrup LMK - 10. oktober 2006

Sted:          Hos Annette

Deltagere:   Mogens Lykkebo.

                 Tom Christensen

                 Gitte Rylund

                 Thorkil Rylund

                 Klaus Ferdinand

                 Annette Krog Larsen                

Afbud ;       Jeanette Hemmingsen

                

Dagsorden:

1:              Gennemgang af referat fra sidste møde: Referat blev godkendt.

2: Kommende aktiviteter.

- Vi skal afholde Cross Cup i Fruens plantage d. 9 December. Mogenstrup LMK skal stå for arrangementet. Vi uddelegerer opgaver til interesserede medlemmer….

                 - Klubben vil afholde en julefrokost for alle medlemmer, datoen er d. 9. dec. (efter Cross Cuppen) Hvor julefrokosten afholdes, er ikke helt på plads endnu men nærmere detaljer følger.

3: De nye løbetrøjer er på vej, de kommer til at koste ca. 150 kr. pr. stk.  Annette henter og betaler dem hos Ove hos Sportigan i Præstø.

4: Økonomi: vores regnskab ser fint ud, vi har fået mange nye betalende medlemmer.

5: Trièn kom godt af sted i samarbejde med de nye samarbejdspartnere, der var dog enkelte små kritikpunkter, som vil blive taget i betragtning til næste års arrangement.

                 - Regnskabet er ikke opgjort endnu men ser generelt fint ud.

- Generelt et godt arrangement.

6: Vores ”nye løbere” er givet fri, så de kan løbe med de ”gamle” i klubben. God tur.

7:                 Næste møde i det nye år.            

Ref. Annette

 

Bestyrelsesmøde i Mogenstrup LMK - 23. maj 2006

Som blev afholdt hos Klaus

 Deltager: Mogens Lykkebo

               Tom Kristensen

               Klaus Ferdinand

               Annette Krog Larsen

               Gitte & Thorkil Rylund

               Jeanette Hemmingsen

 1:            Gennemgang af referat fra sidste møde.

                   a:     Gitte arbejder på sagen om at oprette links fra LMK´s  hjemmeside til Motions dagbogen, som kan benyttes af klubbens medlemmer, ved at få en kode her til.

               b:     Annette har prøvet at betale over netbank, som fungere godt, og vil arbejde vider omkring oprettelse med Web-bank på et senere tidspunkt.

               c:      Fladså løbet ville stadig være en god ide´.

               d:      Benny (Lov) har gang i tilmelding til Danmark-stafetten                

               e:      Tom arbejder vider omkring Triatlonen.

               f:      Da vi arbejder på at skal have en bedrer løbe trøjer i klubben, er der stemt for at give de gamle bomuldstrøjer til vores nybegynder løber.

               g:      Vi vil spørger igennem LMK´s hjemmeside om hvor mange der er interesseret i ny løbe trøje, så vi nogenlunde ved hvor mange der skal bestilles hjem.

2:            Kommende Aktiviteter.

               a:      Næste hygge aften er den 29 aug. Sted vil informeres om senere. Annette vil undersøge om et besøg af Ove fra Sportiganen i Præstø ville være intresseret i at komme og fortælle om løbetøj og løbesko. Evt. sammen med Præstø Løbeklub.

               b:      Danmark-stafetten 2006 vil forgå den 10 juni i Næstved.

               c:      Triatlonen vil forgå den 17 sep. i Mogenstrup.

3:        Mogens vil skrive en mail til Fladså Hallen, om vi kan få en link til deres hjemmeside.

4:        Nybegynder holdet vil fortsætte med nyt ”let øvede” program som vare i 12 uger, og påbegynder den 11 juli kl. 18.00 fra Fladså Hallen hvor alle er velkommen til at deltage.  

EVT:   Benny og Harry løber Moskva Marthon den 10 sep. så er der nogle der er interesseret så kontakt en af disse 2 herre.

- Næste møde den 15 aug. Kl. 19.30 hos Gitte & Thorkild

 Ref. Jeanette

 

Bestyrelsesmøde i Mogenstrup LMK - 5. april 2006

 

Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følger:  

Formand: Mogens Lykkebo

Næstformand: Tom Kristensen

Sekretær: Jeanette Hemmingsen               

Kasserer: Annette Krog Larsen

Nyhedschef/ redaktør: Gitte Rylund

Løbs og Festudvalg: Thorkild Rylund og Klaus Ferdinand

Hjemmeside ansvarlig: Mogens Lykkebo  

 

Ved mødet blev der drøftet følgende:

 - En ”levende opslagstavle” på nettet, en slags chat rum, hvor der kan skrives beskeder og informationer, som er tilgængelige for alle medlemmer. Gitte og Thorkil undersøger nærmere.

- Vi skal have en web bank, hvor medlemskontingentet kan betales. Dette vil spare både tid og penge.

- Vi drøftede ideen om, at udsende vores klubblad som et nyhedsbrev på e-mail.  Dette kunne være f.eks. hver 2. måned eller når der var noget aktuelt. Ideen er givet videre til nyhedschefen.

- Forslag om en hygge/kaffe aften, evt. sidste tirsdag i hver måned. Det sociale samvær ville være i centrum. Vi kan benytte vores ”klubhus” hos Tom.

- Forslag om foredrag/informationsaften, evt. i fællesskab med Lov Cykelmotion.

- Snak om at genoplive Fladså løbet, der var flere til stede, som synes det kunne være en god ide.

- Det nye løbsudvalg retter henvendelse til Benny ang. Danmarksstafetten, har han lyst til at arrangere igen?

- Tom har styr på Triatlonen, som afholdes 17. september 2006 ved Fladså hallen. Der er møde med Hg Tri og Fladså svømmeklub 19. april 2006.

- Vi har bomuldsløbetrøjer i diverse størrelser, de ligger hos Tom. Annette retter henvendelse til Sportigan i Præstø ang. Nye svedtransporterende modeller og et. ny farve.

- Næste møde 23. maj 2006 kl. 19.30. hos Tom.

Tom har penge til gode for diverse udlæg.

Benny har telefon penge til gode.

Ref. Annette