Regler for dogmeløb i Mogenstrup LMK

Udarbejdet 2008, revideret 2011.

 

1: Der afholdes normalt løb hver 3’dje lørdag kl. 9 i hver måned hele året rundt.

 

2:Løbenes primære formål skal være vedligeholdelsestræning eller optræning ti ½ og hel marathon. Alle andre løbedistancer kan indlægges ved at supplere med cykel, bil eller lign. f.eks. kan to løbere vælge at dele en cykel, hvorved hver kun skal løbe den halve distance (cykler/løber 50/50), eller der kan laves en skæv fordeling af cykelbrugen, så en løber mere end den anden (f.eks. 30/70).

 

3:Grundprincippet for løbet er at det skal være muligt at løbe lange ture, dvs. for marathonløbere vil dette være ture på 21-28km, mens det for ½marathonløbere vil være ture på 14-18km. For kortere distancer kan ruten deles af flere vha. en cykel, som går på skift.        

 

4:Løbeturene starter i videst muligt omfang fra forskellige steder, dvs. der vælges hver gang en vært, som sørger for løbets afvikling.

 

5:Værtsrollen går i videst muligt omfang på skift. Værtsrollen aftales med og koordineres af løbeklubbens (MLMK’s) bestyrelse.

 

6: Værtens rolle:

    a) Værten bestemmer ruterne suverænt. (omkring 15 og omkring 22-26km).

    b) Værten skal sørge for tilstrækkelig instruks, enten via kort eller andet, så deltagerne er klar over løbets rute mm..

    d) Efter endt løb kan løberne have mulighed for ly for simpel omklædning til tørt tøj.

    c) Værten skal arrangere mulighed for væskeindtag for løberne pr. ca. 5-8km, enten ved kendskab til vandhaner, ved udkørte depoter eller ved medbragt væske (evt. på cykler). (klubben har nødvendigt materiel til disse depoter).

    e) Efter endt løb forventes værten at byde på vand, energidrik, snaks, øl, kaffe, the eller lignende, så væske og saltbalancen retableres. Hvis værten ønsker omkostningen fordelt på de deltagende løbere, bør dette adviseres inden løbsstart. Klubben giver tilskud til forplejning ved hvert løb mod aflevering af bon til kassereren. Der ydes dog maksimalt 20 kr. pr. deltager.

 

7: Løbernes rolle:

    a) Den enkelte løber skal advisere sin deltagelse til de enkelte løb senest aftenen i forvejen til værten, så værten har mulighed for planlægning af løb, depoter, m.m..

    b) Den enkelte løber skal være indstillet på at følge værtens planlægning.

 

8: Information om de enkelte ”dogmeløb” bør i videst muligt omfang gives til den ansvarlige for løbeklubbens hjemmeside, så informationerne kan offentliggøres på klubbens hjemmeside. Alternativt kan oplysningerne gives til klubbens formand, som via e-mail vil kunne advisere de fleste medlemmer.