Beretning 13.marts 2014 | 13.marts 2014Beretning 13.marts 2013 | 13.marts 2013 | Beretning 15.marts 2012 |

15.marts 2012 | 17.marts 2011 | Beretning 16.marts 2010 | 16.marts 2010 |

10.marts 2009 | Beretning 10.marts 2009  |  11.marts 2008 | 13. marts 2007

 

Beretning ved Mogenstrup LMKs Generalforsamling 10. marts 2016

Læs pdf-fil her

 

Referat af Mogenstrup LMKs Generalforsamling 12. marts 2015

Læs pdf-fil her

 

Beretning ved Mogenstrup LMKs Generalforsamling 13. marts 2014

Læs pdf-fil her

 

Referat af Mogenstrup LMKs Generalforsamling 13. marts 2014

Læs pdf-fil her

Beretning ved Mogenstrup LMKs Generalforsamling 13. marts 2013

Allerførst vil jeg fortælle, at løbeklubben nøjagtig i dag fylder 20 år. Det er derfor, vi afholder generalforsamlingen på en onsdag, og netop i dag. Johannes, Mogens Jørgensen og Harry vil senere på aftenen fortælle lidt fra klubbens start.

Ellers vil jeg fortælle om årets gang i 2012:

Henover året har der været afholdt 10 dogmeløb, som udgangspunkt den tredje lørdag i hver måned. Der er stor opbakning, og der løbes mange forskellige steder og i meget forskelligt terræn. Finn er flittig arrangør, men der er også andre, der melder sig med rute og efterfølgende traktement.

Fra 6. marts og 12 uger frem afholdt vi løbetræning. Der mødte omkring 40 op til træning, og vi inddelte i 3 grupper, alt efter erfaring med at løbe. Nogle af klubbens ”gamle” løbere fungerede som instruktører. Vi afsluttede med et fælles 5 km-løb, diplom og Asti. Der var godt 20 begyndere, der meldte sig ind i klubben og en del trænede med i starten. Vi ved af gode grunde ikke, om mange af vores nye medlemmer træner for sig selv. Der er heldigvis en god håndfuld, som stadig træner jævnligt sammen med klubben.

For at tjene penge til klubkassen omdelte vi flyers for Sydsjællands Golfklub. Det blev klaret på en træningsaften og gav ca. 1.500 kr. Godt løbet og tak for hjælpen. Golfklubben har forespurgt, om vi vil hjælpe igen i år. Vi afventer en endelig aftale om dette.

Vores aftale med Euro Spar i Blangslev gav også sponsorpenge, så de pynter også i regnskabet.

Det årlige Brøderup-løb blev afviklet den 22. april. Desværre faldt det sammen med BT halvmaraton. Der var 108 løbere på 12 km-ruten og 76 løbere på halvmaraton. Løbet giver også et pænt overskud.

Ved Danmarksstafetten den 10. juni deltog 9 hold. I damerækken opnåede vi placeringer som nr. 9 og 12, i herrerækken nr. 1, 5 og 15, og i mixrækken opnåede vi placeringer som nr. 25, 31, 34 og 50.

For at bruge af foreningens opsparede formue besluttede vi at holde en sommerfest. Den fandt sted den 16. juni. Først var vi hos Team Train og rappelle, skyde med bue og pil, køre på ATV og løse andre opgaver. Bagefter var der grill hos Annette og Finn i Tappernøje.

I weekenden 22. og 23. september fyldte vi nogle biler med løbere og tog til Odense for at løbe halvmaraton. Vi overnattede på vandrerhjem i Ringe og spiste den medbragte forplejning i vandrerhjemmets køkken.

Som året før deltog vi den 30. september i Dagli Brugsen Mogenstrups motionsarrangement. Vi havde i år lavet 2 ruter. Det var en hyggelig dag, og vi fornemmer, at vi får goodwill fra Brugsen, som vi har glæde af, når vi skal bruge sponsering af Brøderupløbet.

På sidste års generalforsamling fortalte vi, at DGI Storstrømmen ville lave crosscup i vinter. Vi har deltaget ved planlægning og udarbejdelse af koncept. Vi arrangerede også det første løb, som blev afholdt i Fruens Plantage den 11. november. 172 løbere deltog i flot efterårsvejr. Herefter kom vinteren til Danmark, og vi løb i sne de sidste 3 løb, først på Møns Klint, i Maribo og afslutningsløb i Nyråd med efterfølgende hygge og præmieoverrækkelse. Vi havde fine placeringer med 5 individuelle mestre og bedste ungdomsklub. Vi fik pokal for sidstnævnte, og der var medaljer til puljevinderne. Der har sæsonen igennem været 35 deltagere fra Mogenstrup LMK, en meget tilfredsstillende opbakning. Deltagerne har netop kunnet besvare et evalueringsskema, hvor man kunne komme med sin mening om løbene og gode råd til næste års crosscup.

Den 30. november var der julefrokost; igen var det Grete, der lagde hus til endnu en hyggelig aften.

Vi har nedlagt Forum, da det desværre ikke blev brugt. I stedet har vi oprettet en lukket gruppe på facebook for klubbens medlemmer. Er du på facebook og stadig ikke med i løbeklubbens gruppe, kan du kontakte en fra bestyrelsen.

Til slut vil jeg sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og vores 2 suppleanter for godt samarbejde. Jeg vil også sige tak til alle medlemmer i løbeklubben, som bakker op om arrangementer, og som kommer med godt humør til såvel træning som fest.         

Beretningen aflagt af næstformand Annie Jørgensen

 

 

Generalforsamling onsdag den 13. marts. 2013

- Mogenstrup LMK’s 20 års fødselsdag

 

21 stemmeberettigede medlemmer møder op til generalforsamlingen.

 

1: Valg af dirigent og stemmetæller

Mogens J. vælges som forsamlingens dirigent.

Tine D. og Anette C. vælges som forsamlingens stemmetællere.

 

2: Formandens beretning, i år ved næstformand Annie J.

 ·         Beretningen godkendes og lægges på hjemmesiden.

 

3: Fremlæggelse af regnskabet

Regnskabet gennemgås ved Annette L.

Klubbens revisorer har godkendt regnskabet.

 ·         Regnskabet godkendes

 

Vi har i 2012 haft en større indtægt på medlemkontingent, da vi startede begynderhold op i foråret og vi forudser at medlemstallet og dermed indtægt til kontingent vil dale lidt i 2013.

 

4: Indkomne forslag

Ingen.

 

5: Valg til bestyrelsen

På genvalg er:

-          Finn Larsen - genvalgt

-          Annette Krog Larsen – genvalgt

-          Grethe Specht – genvalgt

-          Annie Jørgensen - genvalgt

 

6: Valg af suppleanter

På genvalg er:

-          Britt Larsen - genvalgt

-          Lasse Hansen - genvalgt

 

7: Valg af revisorer

På genvalg er:

-          Mogens Jørgensen – genvalgt

-          Michael Gothardt - genvalgt

 

8: Eventuelt

Anette C. spørger om der er planer om at starte nyt begynder hold op igen.

Benny Lov foreslår at man kontakter de ”nye medlemmer”, for at vi i klubben får en feedback på, hvor de er møder op længere. Bestyrelsen vil følge op på dette.

 

Annette L. oplyser, at medlemstallet i Mogenstrup LMK i 2012 er opgjort til 73.

 

Harry spørger om, hvor den pokal som Lauge har vundet til cross, skal stå. Han har talt med Mogens Lykkebo, som mener at skabe og tidligere pokaler og præmier er blevet kasserede.

Lauge tager pokalen med hjem, da det er ham, der har vundet den.

Mona Lauridsen

sekretær

25.03.2013

 

Beretning ved Mogenstrup LMKs Generalforsamling 15.marts 2012

Læs pdf-fil her

 

Referat fra Generalforsamling for Mogenstrup LMK 15. marts 2012

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Dirigent: Mogens J.

Stemmetællere: Tove og Tine

 

2. Formandens beretning

Jørgen beretter om året, der er gået. Beretningen kan ses på hjemmesiden.

Harry spørger ind til Jørgens punkt omkring Cross løb – om det er en idé at indbyde

til et ”prøveløb” for at introducere omkringliggende klubber og vække interessen på

den måde.

Annie oplyser, at DGI Storstrøm har planer om at starte Cross løb op her omkring.

I det hele taget taler vi lidt om Cross løbene er blevet ”overhalet” af

Dogmeløbene??!!

Tove foreslår, at klubben har et formål og emnet debatteres kort.

Ang. samarbejdet med GO ON Benzin oplyser Annette, at der ingen penge er gået

ind på klubkontoen.

- Beretningen godkendes.

 

3. Fremlæggelse af regnskab

Annette gennemgår regnskabet, som kan ses på hjemmesiden.

Klubbens revisorer har godkendt regnskabet.

Klubtrøjer er nu nedskrevet og fremgår nu på inventarlisten.

Overskuddet i klubben bruges evt. på en tur/et arrangement i forbindelse med

jubilæum.

- Regnskabet godkendes.

 

4. Indkomne forslag

Michael G. har foreslået, at løbetidspunktet i hverdagene ændres til kl. 17.

Vi debatterer forslaget.

I forhold til det nyopstartede begynderhold og nye løbere er det ikke et godt

tidspunkt at ændre løbstidspunktet på.

Vi stemmer:

3 er for forslaget

6 er imod forslaget

- Forslaget er faldet.

 

5. Valg til bestyrelsen

Jørgen, Jonas og Mona genvælges

 

6. Valg af suppleanter

Lasse og Britt genvælges.

7. Valg af revisorer

Eno og Mogens J. genopstiller til posten.

Michael G. foreslås.

Vi stemmer:

Eno: 1

Michael G.: 17

Mogens J.: 20

- Mogens J. og Michael G. er revisorer i klubben.

 

8. Eventuelt

Harry foreslår, at vi løber kl. 9 om søndagen.

Annie foreslår, at vi løber lørdag i stedet for søndag. (Det er ikke hendes ønske, men

en mulighed.)

Vi taler om at lave individuel løbetid i weekenden og i den forbindelse nævnes det,

at vi så skal blive bedre til at bruge Forum og lave aftaler der.

Harry mener, at et fast løbetidspunkt i weekenden er en nødvendighed.

Harry deltog sidste år i ”Stafet for Livet” på Herlufholm Stadion. Kræftens

Bekæmpelse arrangerer et 24 timers event for at samle ind til det gode formål.

Ganske kort går det ud på, at man stiller et hold, hvor der alle 24 timer skal være

mindst én deltager på banen af gangen og det gælder selvfølgelig om, at nå flest

gange rundt.

Skal vi lave et hold? Er der opbakning? – Også på det sociale plan??

- Vi lader det op til den nye bestyrelse at tage de to ovenstående emner op.

Annette præsenterer vores nye trøjer, som vi kan få til en fornuftig pris med

klubbens tryk på i Sportigan i Præstø.

Annette sælger gamle klubtrøjer til en billig penge.

Jørgen modtager gerne gode forslag til sommerarrangement.

Mona Lauridsen

26.3.2012

 

Generalforsamling torsdag den 17. marts. 2011

 

30 stemmeberettigede medlemmer er mødt op til generalforsamlingen.

 

1: Valg af dirigent og stemmetæller

Mogens Jørgensen vælges som forsamlingens dirigent.

Lisette Stausholm og Gitte Rylund vælges som forsamlingens stemmetællere.

 

2: Formandens beretning

Beretningen omdeles i kopi og kan læses på Mogenstrup LMK’s hjemmeside.

- Beretningen godkendes.

 

3: Fremlæggelse af regnskabet

Regnskabet gennemgås og det lægges ligeledes ud på klubbens hjemmeside.

Klubbens revisorer har godkendt regnskabet.

Vi har i klubben et pænt overskud og der lægges op til, at den kommende bestyrelse vurderer hvordan pengene kan/skal bruges – evt. til betaling for deltagelse i Danmarks Stafetten eller lignende.

Overskuddet stammer hovedsageligt fra Brøderupløbet.

Eno Hausner Andersen spørger i forbindelse med overstående overskud til et fremtidigt budget og bestyrelsen vil se på dette fremadrettet.

Jørgen Dalgaard Nielsen oplyser, at han har talt med halinspektør Leo omkring klubbens brug af bad og omklædning i hallen.

Det er aftalt, at prisen nu stiger fra 1050,- til 2000,-. Samtidig har de haft en dialog omkring tidsrummet hvori vi benytter bad og omklædning. (Det er muligt, at prisen stiger yderligere på sigt.)

- Regnskabet godkendes.

 

4: Indkomne forslag

Ingen.

 

5: Valg til bestyrelsen

Næstformand Tom Kristensen udgår af bestyrelsen, efter ikke at have ønsket genvalg.

- Finn Larsen - genvalgt

- Annette Krog Larsen – genvalgt

- Grethe Specht – genvalgt

- Annie Jørgensen - vælges som ny repræsentant i bestyrelsen

 

6: Valg af suppleanter

- 1. suppleant: Britt Larsen

- 2. suppleant: Lasse Hansen

 

7: Valg af revisorer

Johannes Lysgaard ønsker ikke genvalg.

- Mogens Jørgensen – genvalgt

- Eno Hausner Andersen – vælges som ny revisor

 

8: Eventuelt

 

Dogme:

Lisette og Jakob foreslår, at klubben bistår lidt økonomisk til forplejning i forbindelse med dogmeløb.

Tine foreslår, at hver enkelt deltager betaler et symbolsk beløb for mad og drikke.

– Det lades op til den nye bestyrelse at træffe beslutning om dette.

Opslagstavle i hallen:

Tom spørger, om det var en idé at ”shine” vores opslagstavle i hallen op og sørge for at den vækker lidt mere interesse og i højere grad kan repræsenterer klubben udadtil.

Evt. ved at de synlige ting deroppe er mere eksternt prægede end interne.

– Bestyrelsen vil se på dette.

 

Crossløb:

Harry mener, at Crossløbene efterhånden er blevet lidt for ”seriøse for motionister”. Vi snakker om restriktioner på løberuter, løbere der benytter pigsko m.v.

Nogle mener, at transporten sammenholdt med løbets starttidspunktet gør, at de ikke vil deltage, da hele lørdagen går med løbet.

Vi taler om evt. at kontakte løbeklubber i vores nærområde og måske arrangere noget med dem i håbet om at kortere transport, mere lokale løberuter mv. vil trække flere løbere til. Lisette vil prøve at benytte nogle af sine kontakter og forhøre sig lidt om, der er noget under opsejling i DGI-Storstrøm, som vi kunne få glæde af – og vende tilbage til bestyrelsen. Mogens foreslår, at vi kan arrangere uden om DGI for at spare penge og fordi muligheden for selv ”at sætte dagsordenen” vil være bedre.

- Bestyrelsen vil drøfte ovenstående.

 

Link til kommende løb:

Annie oplyser, at der samme dag som E-løbet i København er et identisk løb i Næstved, prisen er den samme - men dog inkl. forplejning. På den måde undgår man køreturen til København. Eno og Tove har deltaget i Friløbet. Et rigtig godt løb på 10 km, som de opfordrer andre til at deltage i.

- Bestyrelsen foreslår, at medlemmer sender Jonas (web master) et link, som han ville lægge ud på vores Forum. Dette for at gøre opmærksom på løbene og evt. for fælles deltagelse.

 

 

Forum:

Gitte, Jonas og Harry påpeger vigtigheden af, at vi alle benytter klubbens Forum på Nettet for at skabe mere liv og dialog derinde. Det er vigtigt, at alle bakker op, så det bliver interessant for alle at gå ind på vores Forum jævnligt og dermed udnytter de muligheder systemet ligger op til.

 

Kontingent:

Annette oplyser, at alle fremover vil modtage opkrævning af kontingent pr. mail.

Mailen indeholder et kontonummer. Dette er for at spare porto og kuverter. Annette vil tage højde for de enkelte, der ikke benytter mail.

Der er opbakning til dette nye tiltag blandt medlemmerne.

Afslutningsvist giver Eno udtryk for, hvor meget han værdsætter den gode tone og det gode kammeratskab i klubben og vil gerne takke for dette. Vi enes om, at det er en flot afrunding på vores generalforsamling – inden Mogens afslutter årets generalforsamling.

 

Mona Lauridsen

sekretær

20.03.2011

 

Formandens beretning fra den 16.marts 2010

 

Efter sidste generalforsamling blev det bekræftet at Klaus Ferdinand ikke længere ønskede at deltage i bestyrelsesarbejdet, hvorfor 1’st suppleant (Jørgen) trådte ind i bestyrelsen. Bestyrelsen blev konstitueret, med undertegnede som formand, Tom som næstformand, Annette som kasserer, Mona som sekretær, Jonas som web-master og Jørgen og Grete Speckt i aktivitetsudvalget.

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder for planlægning af diverse aktiviteter.

 

Årets gang:

 

Weekenden efter sidste generalforsamling afholdt vi Landsdelsmesterskab i Cross Cup ved Rønnebæk Skole. Vejret var rigtig godt, men antallet af løbere begrænsede sig til 52, hvilket var en smule skuffende i forhold til det arbejde der var med opmærkning af ruter, tidstagning mm.. Vi henhold os til at det var sent på året og at mesterskabet ikke var annonceret godt nok.

 

I sidste weekend holdt vi igen Landsdelsmesterskab i Cross Cup ved Rønnebæk Skole. Vejret var blæsende, køling og vi havde svært ved at finde isfrie ruter, men ved hjælp af brave gutter fik vi sat en tålelig rute af. Igen var antallet af løbere begrænset til 52, hvilket denne gang var meget skuffen-de, da mesterskabet og dato havde været annonceret allerede fra cuppen begyndelse. Det er for meget arbejde for så få løbere. Desuden er det kun udgift for klubben.

Vi havde gode forhold på skolen, som vi gerne må låne til andre arrangementer. Jeg takker for alle hjælpende hænder.

 

Brøderupløbet var d. 18. april 2009, som igen kunne afholdes den 3.dje lørdag i april. Der deltog over 250 løbere, hvilket vi betragter som en stor succes. Denne gang var vi ikke plaget af motorløb. Løbet blev afholdt i sol med en kold vind fra øst, som hjalp løberne op fra Himmerrigsdalen.

 

Næste Brøderupløb er søndag d. 18. april d.å.

 

Ved sidste generalforsamlingen blev det vedtaget at der skulle afholdes sommerfest og der blev nedsat et festudvalg, men der var ingen tilmeldinger andet end bestyrelsen da det kom til stykket. Derfor har vi p.t. ikke planer om sommerfest i 2010, hvorimod der var stor tilslutning til vores ”Julefrokost”, som Grete Buhl så venlig gav husly for: Det takker vi for!.

I år forventer vi at julearrangementet gentages.

 

Medlemstallet er rimeligt konstant.

Hvis klubben skal vokse, kræver dette begynderhold, (eventuelt i DGI-regi) som skal passes. Bestyrelsen har p.t. ikke kunnet pege på personer, som overskue at køre begynderhold som typisk varer 12-16 uger. Vi har bemærket at det er svært at fastholde begyndere.

Det er så spørgsmålet om vi har de optimale forhold til at blive større, eller om vi bare skal forsøge at pleje de nuværende medlemmer.

 

Triatlon døde i Mogenstrup LMK regi i 2008 og p.t. har vi ikke planer om at genoptage triatlon.

 

Derimod er det muligt at vi stabler et eller flere nye løb på banen.  

 

På cross-siden fornemmer jeg at vi nu har bidraget på den organisatoriske side, så vi kan slappe af et stykke tid. Vi har 2 år i træk arrangeret Landsdelsmesterskab, mens vi kan se at klubber af 5-10 gange vores størrelse ”lurerpasser”. På de aktives side har vi i år forsøgt at have væsentlig højere deltagelse end sidste år.

 

Vores ”Dogmeløb” fungerer efter min mening ret godt, idet der stadig er mange deltager. Jeg kunne dog godt ønske at der var lidt flere, som bød ind med ruter end tilfældet er nu. I juni måned arrangerer Benny Lydolph Dogme på Læsø.

Hvis der i aften ikke melder sig en vært for på lørdag, så holder vi Dogme-fri i marts og i april afholdes ikke Dogme, da der afholdes Brøderupløb.

I maj er der mulighed for ruter ved f.eks. Vemmetofte eller Klinteby.

 

Coopertesten, som vi forsøgte at starte op sidste vinter har desværre ligget i dvale, men vil blive samlet op igen.

 

Ud over vores egne arrangementer er der stadig ildsjæle, som deltager i mange andre løb hen over året. Denne deltagelse giver også fælles referencer for dem der følges til løbene.

Det er dejligt, men generelt kunne der nok være flere i bilerne.    

 

Økonomi:

Vi ønsker ikke at akkumulere penge, hvorfor vi i år har valgt at fastholde kontingentet fra de seneste mange år.

 

Jeg mener at vi tilbyder rimeligt mange aktiviteter, taget klubben størrelse og faciliteter i betragtning. 

 

Tak for året der gik.

 

P.B.V.

 

Finn Larsen

 

 

Generalforsamling tirsdag den 16. marts. 2010

 

21 stemmeberettigede medlemmer er mødt op til generalforsamlingen.

 

1: Valg af dirigent og stemmetæller.

Harry Egede vælges som forsamlingens dirigent.

Anette Christensen og Benny Lydolph vælges som forsamlingens stemmetællere.

 

2: Formandens beretning.

Beretningen godkendes – og kan læses på Mogenstrup LMK’s hjemmesiden.

 

Angående afholdelse af Landsdelsmesterskaber i Cross foreslås det afholdt allerede i november for at undgå lavt antal deltagere.

 

3: Fremlæggelse af regnskabet.

Regnskabet godkendes. Vi afventer opkrævning fra DGI.

 

Klassekladde er ophængt til gennemsyn.

 

4: Indkomne forslag.

Ingen.

 

5: Valg af bestyrelse.

Mona Lauridsen, Jonas Christensen og Jørgen Dalgaard er på genvalg – og genvælges.

 

6. Valg af 2 suppleanter.

1. suppleant bliver Annie Jørgensen.

2. suppleant bliver Britt Jensen.

 

7: Valg af 2 revisorer.

Mogens Jørgensen og Johannes Petersen genvælges.

 

8: Eventuelt.

Klubben har købt et nyt telt, det gamle kan evt. kasseres.

30. marts 2010

                 Mona Lauridsen

sekretær

 

Generalforsamling tirsdag den 10. marts. 2009

 

20 stemmeberettigede medlemmer er mødt op til generalforsamlingen.

 

1: Valg af dirigent og stemmetæller.

Mogens Lykkebo vælges som forsamlingens dirigent.

Tove Krøigaard og Tine Duus vælges som forsamlingens stemmetællere.

 

2: Formandens beretning.

Beretningen godkendes – og kan læses på Mogenstrup LMK’s hjemmeside.

 

3: Fremlæggelse af regnskabet.

Regnskabet godkendes.

 

Indtægter og udgifter gennemgås – kontorhold udspecificeres.

Kassekladde, regnskab vedr. triatlon og opgørelse af løbetrøjer på lager er ophængt til gennemsyn.

 

Triatlon-arrangementet er afsluttet og overskuddet herfra udgår derfor af næste års regnskab og fremover - men vi konstaterer samtidig, at vi jo trods alt har et pænt overskud!

 

Cross Cup’en betales af Mogenstrup LMK. Afregning til løbet foregår pr. deltager.

Dette er vedtaget for år tilbage, da tilslutning til løbene var noget større, end det er tilfældet i dag og der stilles spørgsmålstegn ved dette - f.eks. i forhold til at klubben evt. kunne betale for deltagelse i Danmarksstafetten.

Det lades op til bestyrelsen at beslutte, hvad Mogenstrup LMK fremover skal betale.

 

4: Indkomne forslag.

Bestyrelsen lægger op til ændringer af Mogenstrup LMK’s vedtægter.

Nedenstående ændringer vedtages.

 

§ 1 og § 14: Fladså Kommune (som ikke længere eksisterer) ændres til Næstved Kommune.

§ 3: Foreningen er medlem af DGI - og ikke som tidligere DGI /Sorø Amt.

§ 6: Der laves ikke længere klubblad, hvorfor annoncering af generalforsamling foregår på opslagstavlen i Hallen samt på Mogenstrup LMK’s hjemmeside.

§ 8: Referatet fra generalforsamling meddeles medlemmerne på Mogenstrup LMK’s hjemmeside.

 

5: Valg af bestyrelse.

Mona Lauridsen og Jonas Christensen er ikke på valg.

Grethe Specht - der har siddet med i bestyrelsen som suppleant - vælges ind i bestyrelsen.

Annette Larsen, Finn Larsen og Tom Kristensen genvælges.

 

6. Valg af 2 suppleanter.

1. suppleant bliver Jørgen Nielsen

2. suppleant bliver Britt Jensen.

 

Jørgen Nielsen indtræder dags dato i bestyrelsen, som medlem nr. 7.

7: Valg af 2 revisorer.

Mogens Jørgensen og Johannes Petersen genvælges.

 

8: Eventuelt.

Inventarlisten SKAL vedlægges Mogenstrup LMK’s regnskab og underskrives af klubbens revisorer. (Det foreslås, at listen kan kopieres på bagsiden af regnskabet).

 

Der efterspørges et chatforum på Mogenstrup LMK’s hjemmeside – evt. til brug for samkørsel til løb. Det oplyses, at et sådan forum er under udarbejdelse og bliver en realitet på sigt.

 

Tove Krøigaard m. familie takker for velkomsten, de har fået som ny løbere i klubben.

 

Information og planlægningen af året sommerfest kommer senere.

 

Sidste information om afholdelse af Landsdelsmesterskaberne i Cross den 14. marts 2009 gennemgås og hjælpere er på plads.

 

11. marts 2009

Mona Lauridsen

 

 

Formandens beretning fra den 10.marts 2009:

 

For dem der ikke ved det, så er jeg valgt som formand for løbeklubben i forlængelse af sidste generalforsamling (af mangel på bedre), selvom jeg i det daglige ikke er den mest synlige.

Som formand skal jeg berette hvordan året er gået for klubben og om intensionerne fra sidste generalforsamling er fulgt til dørs.

 

Bestyrelse:

Normalt består bestyrelsen af 7 medlemmer, samt 2 suppleanter. I perioden har vi nok for første gang i klubbens historie oplevet ikke at have suppleanter nok, idet 2 bestyrelsesmedlemmer, samt en suppleant valgte at udtræde af bestyrelsen af forskellige årsager.

Dette har vi i bestyrelsen taget til efterretning og arbejdet videre med den reducerede bestyrelse. Heldigvis har vi ikke været udsat for afstemning i bestyrelsen, som krævede ulige stemmeafgivelse.

Derfor skal vi i år vælge lidt flere medlemmer til bestyrelsen en tidligere, for derved at supplere op.

 

Årets gang:

Året har været lidt op og ned af bakke, idet nogle intentioner ikke er blevet indfriet, mens andre tiltag er sat i værk.

 

Året første hurdle var Brøderupløbet, som på grund af helligdag ikke kunne afholdes den ønskede 3.dje lørdag i april. Derfor blev løbet flyttet til samme weekend som BT-halvmaraton, hvilket næsten siger sig selv ikke er optimalt! Denne weekend havde motorsporten også tænkt sig at bruge i Sydsjælland til rally på vores løberute, hvilket medførte en masse koordinering, forsinkelse og irritation både før og på dagen. Men da løbet endelig kom i gang var det med flot sol.

 

Næste Brøderupløb er søndag d. 19. april d.å.

 

Ved sidste generalforsamlingen blev det vedtaget at der skulle afholdes sommerfest og der blev nedsat et festudvalg. Med ganske kort varsel meldte udvalget fra, hvorved bestyrelsen stod i den problemstilling: Skal der sættes andre på sagen eller skal festen  udskydes: Valget blev at udskyde festen til en ”julefrokost”.

 

I år kommer en sommerfest d.   juni, ligesom vi forventer at julearrangementet gentages.

 

Ved sidste generalforsamlingen blev det vedtaget at der skulle opstartes begynderhold i uge 39, eller deromkring. Der blev udnævnt en ansvarlig for koordineringen af dette tiltag. Igen med ganske kort varsel blev der meldt fra og igen sad bestyrelsen tilbage med problemstillingen: Hvem ellers kan forpligtes/overskue at overtage dette hverv med et kort varsel. Løsningen blev en blød landing, hvor vi lidt forkølet startede et par løbehold op. Løsningen var ikke optimal, men hvad der kunne præsteres.

Vi har set at f.eks. HG har tiltrukket mange medlemmer vha. begynderhold, men pt. ser vi os ikke i stand til at trække medlemmer på den konto, derimod vil vi i højere grad forsøge at indlemme medlemmer ved opfordringer ved opslag, mm..

 

Triatlon blev afhold i september, 2008. Tom var bestyrelsens mand på dette projekt, og det var med en vis morskab vi fik referat fra møderne omkring dette Tri-arrangement. Triatlonen var et arrangement lavet i fællesskab mellem 4 klubber; Lov cykelmotion, Fladså Svømmeklub, HG tri og Mogenstrup LMK. Allerede inden afholdelsen af løbet var der negative signaler fra svømmeklub og cykelklub. Så på løbsdagen meldte disse to klubber at det var sidste gang de deltog.

HG Tri arrangerer nu selv et løb ved kanalen til sommer.

Derfor afholder vi ikke trialton i år.

 

På cross-siden fornemmer jeg at vi overvejen har deltaget på den organisatoriske side, idet Mogens Lykkebo har stået for resultaterne for hele cupen, mens jeg fornemmer at vi ikke har deltaget så talstærkt til selve løbene.

 

For at stimulere samværet, og for at stimulere de, der løber langt, blev begivenheden ”Dogmeløb” opfundet, som ca. vil blive afholdt den 3dje lørdag i hver måned. Princippet bygger på at klubbens medlemmer på skift arrangerer en eller flere ruter, hvor der kan løbes omkring 20-25km og kortere. Ruterne skal helst laves, så der kan cykles på dele af ruten. Princippet er desuden, at de der ikke ønsker at løbe hele distancen, kan dele en cykel med andre, eller skære et hjørne af ruten. Princippet fungerer ganske godt. Arrangøren vælger rute, start og slutsted. Efter endt løb byder arrangøren på en forfriskning efter dennes valg.

Meningen med ”Dogmeløbene” er at engagere medlemmerne, at lave løbepas hvor mange af os ikke plejer at løbe og at få et socialt samvær.

Vi har nu afholdt det 8. løb.

Da vi startede Dogme var succesraten at mere end 1-2 løb sammen. I dag kan vi se tilbage på løb med deltagelse på gennemsnit 10-15 personer, med helt op over 20 personer til nogle løb.

Det er dejligt!. 

 

Som sidste skud på stammen vil vi kvartalsvis lave en coopertest for dem der kunne ønske dette. 1’st coopertest var lige før jul, så næste bliver i marts. I vinterperioden hæfter vi det sammen med noget der minder om et dogmearrangement. Ellers vil det blive et hverdagsarrangement i sommerperioden.

 

Ud over vores egne arrangementer har vi også nogle ildsjæle, som deltager i mange andre løb hen over året. Denne deltagelse giver også fælles referencer for dem der følges til løbene.

Det er dejligt, men generelt kunne der nok være flere i bilerne.    

 

I det forgangne år har vi også fået mere tidssvarende løbebluser, samt der nu findes et fælles løbeovertræk.

Dette bidrager til en større ”klubånd” når man f.eks. står i øsende regnvejr inde ved Erimitagen.   

 

Økonomi:

Vi ønsker ikke at akkumulere penge, hvorfor vi i år har valgt at fastholde kontingentet fra de seneste mange år.

Vi har måttet konstatere en medlemstilbagegang, som primært kommer fra medlemmer, som vi i forvejen ikke ser så meget til.

Omvendt har vi nu nogle unge løver, som er meget aktive.

 

På lørdag skal vi arrangere landsdelsmesterskab i cross fra Rønnebæk skole.

 

Så alt i alt mener jeg at vi har fået flere aktiviteter i klubben end der har været længe. Det kunne dog være sjovt at flere deltog i cross, ligesom jeg da gerne så flere til dogmearrangementerne.

Det er muligt at vi på sigt kan genoptage de mere folkelige motionsløb, som f.eks. Brugsen-løbet, men måske i regi af Netto, hvem ved?!

 

Tak for året der gik.

 

P.B.V.

 

Finn Larsen

Generalforsamling i Mogenstrup LMK - 11. marts 2008

1. Valg af dirigent og stemmetæller.

Dirigent: Mogens Lykkebo, som takkede for valget.

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, derfor ingen kommentarer.

Stemmetællere Glenn og Grethe B.

 

2.  Formandens beretning.

Se bilag.

 

3.  Regnskab.

Harry efterlyser en inventarliste/materialeliste som skal bogføres.

Regnskabet godkendes dog med en kommentar om, at listen skal vedhæftes til næste generalforsamling.

 

4. Behandling af forslag.

-         sommerfest

-         begynderhold

-         Emnerne tages op under diverse.

 

5.  Valg til bestyrelsen.

 Thorkil ønsker ikke genvalg

Klaus ønsker genvalg

Lisette ønsker genvalg

Opstillede kandidater:

Jonas, Mona, Grethe, Lisette og Klaus.

Efter hemmelig afstemning kom bestyrelsen til at se således ud.

Jonas, Mona, Klaus, Jacob, Tom, Finn og Annette. (Jacob, Tom, Finn og Annette er ikke på valg i år)

Lisette blev valgt som 1. suppleant og Grethe blev 2. suppleant.

Der var 21 stemmeberretigede til stede.

 

6.  Valg af revisorer.

Mogens Jørgensen og Johannes Lysgård Pedersen.

 

7.  Diverse.

Sommerfest i løbeklubben.

Efter drøftelse af forskellige datoer blev datoen fastlagt til d. 23. august 2008, hos Lisette og Jacob. Bestyrelsen arbejder videre.

 

Nye løbehold i klubben.

Hvem vil stå for de nye løbehold som skal starte op efter sommerferien?

Der var mange der havde lyst til at være med denne gang. Mogens Lykkebo, Dorthe, Ken, Grethe B., Gitte, Jørgen, Jacob, Lisette og Annette.

Mogens indkalder til instruktørmøde i løbet af sommeren så vi kan fordele instruktørerne.

Vi vil igen i år forsøge med ”løbesedler” og et indlæg i avisen.

Forslag om et åbent hus arrangement i klubben.

Harry efterspørger et klubblad. Forslag om at vi bruger vores hjemmeside som stedet hvor informationerne står. Det er op til hvert enkelt medlem at holde sig orienteret. Der vil stadig være informationer på tavlen i Fladsåhallen.

Vi skal kigge på vores vedtægter. Efter kommunesammenlægningen er der ting der skal ændres. Bestyrelsen gennemgår vedtægterne.

Forslag om at mødes til løb kl. 9.30 om søndagen. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Triatlon bliver 21. september 2008. Tom fortæller om arrangementet. Se mere på hjemmesiden.

Skærtorsdagsløb i HG, alle opfordres til at deltage.

Alle medlemmer opfordres også til at deltage i Crosscuppen. Der er få deltagere fra Mogenstrup LMK. Alle kan være med.

Brøderupløbet d. 26. april kl. 12. Se mere på hjemmesiden.

Annette arbejder videre med løbedragter. Aftale med Sportigan i Præstø om overtræksdragter/løbedragter med klubbens logo på.

Alle synes kaffeaftnerne er et rigtig godt arrangement, det vil vi gerne fortsætte med, dog opfordres flere til at deltage. Man må godt komme selv om man ikke har løbet…

 

Mogens Lykkebo takker for god ro og orden.

Referent Annette Krog Larsen.

Bestyrelsen konstituerer sig onsdag d. 2.april 2008.

 

 

 

 

Generalforsamling i Mogenstrup LMK - 13. marts 2007

 

Sted: Mogenstrup skolen

Fremmødte: 21 medlemmer  

Dirigent: Mogens Jørgensen foreslås, og takker for valget.

Referent: Gitte

 

1. Formandens beretning (Mogens Lykkebo):

2. Fremlæggelse af regnskab ved Kasserer Annette.

- Regnskabet bliver omdelt og forklaret.

- Inventarliste efterlyses som bilag til regnskabet.

- Der stilles spørgsmål omkring sponsorstøtte, da de jo er lovet annonce i klubbladet som ikke længere laves, der foreslås at reklamere for sponsorer på klubbens hjemmeside i stedet.

- Alle stemmer for regnskabet og det vedtages.

3. Behandling af indkomne forslag: der er ingen.

4. Valg til bestyrelsen:

- På valg er følgende

Mogens Lykkebo – ønsker ikke genvalg

Gitte Rylund – ønsker ikke genvalg

Annette Larsen – ønsker genvalg

Tom Kristensen – ønsker genvalg

- Foreslag til bestyrelsen:

Finn Larsen og Jakob Larsen

De er hermed valgt.

- Valg af suppleanter:

Lisette Stausholm som 1. suppleant

Jan Holse som 2. suppleant.

- Valg af revisorer:

- Leif trækker sig, Johannes foreslås i stedet.

- Mogens Jørgensen og Johannes bliver begge valgt 

5. Evt.

- Leif takker for nogle gode år i klubben med mange gode oplevelser.

- Nyt begynderløbehold starter efter påske. Gitte og Annette står for det, Lisette og Britt vil gerne hjælpe med. Der annonceres i avis og hænges sedler op i nærliggende supermarkeder, desuden vil der blive runddelt sedler i Mogenstrup.

- I avisen står forkerte træningstider, det får Klaus ændret.

- Der ønskes en måde at kommunikere på ang. Samkørsel til diverse løb på hjemmesiden.

- Annette reklamerer for klubbens flotte løbetrøjer og for det kommende Brøderupløb.

- I 2010 planlægger flere fra klubben at løbe marathon i New York, interesserede skal huske at tilmelde 2 år i forvejen.  

Dirigenten takker for god ro og orden under generalforsamlingen.