Læs seneste referat fra bestyrelsesmødet her

Generalforsamling den

Læs om Aktiv Fritid i Fladså (Plakat og Folder)